سیدمحمود هاشمی در بازدید از مراحل اجرایی گازرسانی به روستاهای استان اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال با اجرای ۲۹۰کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز، تعداد ۳۷ روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. وی افزود: با وجود قدمت نسبی تاسیس شرکت گاز استان، در حال حاضر بالغ بر ۱۶۷۰ روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اعلام اینکه از سه سال قبل تمام شهرهای استان به‌طور کامل گازدار شده‌‌اند، تصریح کرد: تا دو ماه آینده، با اتمام طرح‌های در حال اجرا ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌گیرند.