جعفر احسانی‌‌‌مهر افزود: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل و تایید فرم تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم (جهت توافق) عملکرد سال ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir خرداد سال‌جاری است. وی اظهار کرد: شرط برخورداری از هرگونه معافیت‌‌‌ نرخ صفر و مشوق مالیاتی و عدم‌تعلق جرایم قانونی غیرقابل بخشش، ارائه الکترونیک اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل و تایید فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم بر اساس اطلاعات صحیح، در موعد مقرر قانونی است. مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: این سازمان به منظور شفافیت فضای اقتصادی و تکمیل گام‌‌‌های اجرایی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اطلاعات واصله همچون اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات حساب‌‌‌های بانکی (POS) و سایر اطلاعات موجود را در این سامانه به منظور رویت مودیان مالیاتی و بررسی آن جهت ارائه اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بارگذاری کرده است.  وی از مودیان مالیاتی خواست پس از بررسی و تطبیق اطلاعات اقتصادی خود نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه یا قبول شرایط مالیات قطعی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اقدام تا مشمول جرایم غیرقابل بخشش کتمان درآمد نشوند.

احسانی‌‌‌مهر درباره نگرانی برخی فعالان اقتصادی از مالیات تعیین شده در سامانه گفت: با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب و کارها در سال ۱۴۰۰ و به ‌‌‌منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به‌‌‌ صورت مقطوع پرداخت کنند. مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، با اخذ موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط، سقف فروش کالا و خدمت مشمول این تبصره، به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم یعنی ۴۸‌میلیارد ریال افزایش یافته است.  وی افزود: به این ترتیب، صاحبان مشاغل و کسبه که در سال ۱۴۰۰ فروش آنها کمتر از این میزان باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره مانند معافیت از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌‌‌های مستقیم (اصلاحیه ۱۳۹۴)، معافیت از تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی، محاسبه و مطالبه مالیات بر عملکرد سالانه مشاغل به صورت مقطوع بهره‌‌‌مند شوند.

احسانی‌‌‌مهر اظهار کرد: مودیانی که میزان فروش آنها بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی بیش از ۴۸‌میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت. وی ادامه داد: در خراسان جنوبی نیز تا تاریخ ۲۰ خرداد، بیش از ۸۰‌درصد اظهارنامه‌‌‌های ارسالی و فرم‌‌‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۰ توسط صاحبان مشاغل و کسبه استان با مبلغ مالیات صفر و در مجموع نیز میانگین مبلغی کمتر از ۶‌میلیون ریال (۶۰۰‌هزار تومان) ارائه شده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند