محمدرضا کرمی‌نژاد اظهار کرد: در قالب این طرح، عملیات آبرسانی از روستای ابوخضراوی آغاز و تا روستای نهر کریم ادامه می‌یابد که در مجموع ۳۵ روستای آبادان از آب با کیفیت و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل آبفا خوزستان با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح اظهار کرد: جمعیت تحت پوشش این طرح ۱۷‌هزار نفر است که شامل ۴‌هزار و ۶۰۰ خانوار می‌شود.

کرمی‌نژاد با اشاره به حجم عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: در این طرح ۸۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع اجرا خواهد شد و یک مخزن ذخیره آب پاک به ظرفیت ۴‌هزار مترمکعب احداث می‌شود و بازسازی دو ایستگاه و تصفیه خانه نیز در دستور کار است.