وی گفت: راه‌‌‌اندازی خانه فولاد با توجه به وجود چند شرکت‌‌‌ فولاد در خوزستان، موجب اثرگذاری بیشتر برای حل مشکلات این صنف و رونق بیشتر تولید فولاد خواهد شد و کار به صورت تخصصی و فنی در این حوزه اداره می‌شود.  سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات طرح‌‌‌هایی که به هر دلیل راکد مانده یا تعطیل شده‌‌‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: دنبال این هستیم که برای کمک به تولیدکنندگان موانع آنها را که بیشتر بحث مالی است برطرف کنیم.

فتوحی اظهار کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارشناسان مربوطه اظهارنظر می‌کنند و براساس اظهارنظرهای کارشناسی طرح‌‌‌ها ارزیابی و بررسی می‌شود تا طرح رونق بگیرد و باعث رشد تولید شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: بر اساس ماهیت این ستاد وظیفه داریم این موانع را برطرف کنیم و باعث رونق تولید در استان شویم.