وی در ادامه از رضایت نسبی مردم از ارتباطات مخابراتی در گرگان خبر داد و افزود: تلاش در جهت افزایش کیفیت شبکه و توسعه مخابرات در شهرستان گرگان مستمر است و با همکاری ستاد این طرح‌‌ها به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.  وی برگردان کافو نوری مرکز امام سجاد، طرح فیبرنوری مرکز علم و فناوری، اجرای طرح مجتمع قدس، کابل کشی و دایری در این مجتمع، خرید ملزومات و اجرای طرح توسعه کافو ۳ قرق، خرید ملزومات واجرای طرح کابل سرقتی جلین، خرید ملزومات و اجرای طرح فاز ۲ مسکن مهر زیتون، طرح رفع خرابی سرقتی و کابل شهرستان گرگان، خرید ملزومات سرقتی ۶ ماه دوم، خرید ملزومات و اجرای طرح فیبرنوری مرکز ولیعصر تا پل سید مسعود را از مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرا دانست.