«غمینو»: صنایع‌غذایی مینوشرق، طی آبان‌ماه سال‌جاری، حدود‌ هزار و ۱۶۶تن بیسکویت تافی و پفک را در داخل کشور به فروش رسانده و از این محل، ۶۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان درآمد شناسایی کرده است. همچنین ۴۶۲تن از این محصولات را به خارج از کشور صادر کرده و از این محل ۴۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان درآمد کسب کرده است. مجموع درآمد شرکت در این مدت، ۷۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان بوده که نسبت به مهرماه با افزایش ۱۸درصدی همراه بوده است.

«قشهد»: شرکت شهد، در دومین‌ ماه پاییز سال‌جاری، حدود ۲۳‌هزار و ۶۰۰تن از محصولات خود را به فروش رسانده و از این محل، ۱۱۱میلیارد تومان درآمد به دست آورده که نسبت به مهرماه با افزایش ۵۲درصدی همراه بوده است.

«لبوتان»: گروه صنعتی بوتان طی هشتمین‌ماه سال از محل فروش ۲۳۵‌هزار عدد از محصولات در داخل کشور ۵۲۵میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده و مجموع درآمد خود را با احتساب فروش ۴۶میلیاد تومانی به ۵۷۰میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که درآمد مهرماه، ۴۶۳میلیارد تومان بوده است. درآمد این شرکت در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، افزایش ۲۳درصدی را تجربه کرده است.

«دتوزیع»: توزیع داروپخش از محل فروش داروهای انسانی در آبان‌ماه، ‌هزار و ۵۳۰میلیارد تومان درآمد کسب کرده و درآمد شرکت در این مدت نسبت به مهرماه، با افزایش ۲۵درصدی همراه بوده است.

«قهکمت»: قند هگمتان، در مدت آبان‌ماه سال‌جاری حدود ۱۳‌هزار و ۹۰۰تن از محصولات خود را به فروش رسانده و از این محل، ۱۳۸میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. درآمد شرکت در مهرماه ۱۱۱میلیارد تومان بود. افزایش درآمد ۲۴درصدی این شرکت در آبان به دلیل افزایش میزان و نرخ فروش بوده است.

«چکاوه»: صنایع کاغذ‌سازی کاوه در آبان‌ماه سال‌جاری، ‌هزار و ۵۰۰تن فلوتینگ ۱۳۰گرمی را با نرخ ۱۶میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان و ۱۷۹تن کاغذ قهوه‌ای را با نرخ متوسط ۱۳میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان به فروش رسانده است. مجموع درآمد داخلی شرکت در این مدت، ۲۶میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان و مجموع درآمد صادراتی از محل فروش ۳۲۸تن فلوتینگ با نرخ متوسط ۱۵میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان، ۵میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بوده است. جمع درآمد شرکت در این مدت، ۳۱میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل از آن، ۹‌درصد کاهش یافته است.