با توجه به آمار تاریخی ارزش معاملات، متوجه می‌شویم که میانگین ارزش معاملات شهریورماه حدود ۴/ ۶میلیارد تومان بوده و نسبت به میانگین کل تابستان رشد خوبی داشته است. اما حجم معاملات نیز از این رشد عقب نمانده و توانسته است به ۹۱۷‌هزار قرارداد در روز برسد. به‌منظور داشتن درک بهتر باید به آمار تاریخی این پارامتر توجه کرد. میانگین حجم معاملات در کل تابستان ۶۸۰‌هزار قرارداد و میانگین آن در شهریور حدود ۸۶۲‌هزار قرارداد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که حجم معامله دیروز حدود ۳۴‌درصد بیشتر از میانگین سه‌ماه گذشته و در حدود ۶‌درصد بیشتر از میانگین شهریورماه بوده است. آمار حجم معامله در روز چهارشنبه، هم از میانگین کل تابستان و هم از میانگین شهریورماه بالاتر بود که نشان می‌دهد فعالیت مردم در این بازار نو ظهور در حال رشد است. طی سه‌ماه اخیر روند تعداد معامله در حال نزول بوده و از نزدیک ۶۹۰۰ معامله در تیرماه به حدود ۴۱۰۰ معامله در شهریورماه رسیده است که افت ۴۰درصدی را شامل می‌شود. بیشترین ارزش معاملات بازار مشتقه چهارشنبه در سمت اختیار خرید، مربوط به نماد‌های ضخود ۸۰۰۸۱، ضخود ۸۰۱۰۱، ضخود ۹۰۰۲۱، ضخود ۹۰۰۴۱ و ضسپا ۸۰۵۱۱ بود که به ترتیب ارزش معاملات برابر با ۷/ ۱میلیارد تومان، ۵/ ۱میلیار تومان، ۶۳۰میلیون تومان، ۴۸۰میلیون تومان و ۴۷۰میلیون تومان را رقم زدند. در سمت اختیار فروش نماد‌های طخود ۸۰۱۰۱، طجار ۷۰۴۸۱، طخود ۷۰۸۸۱، طستا ۷۰۰۳۱ و طجار ۷۰۴۵۱ که به ترتیب با ارزش معملات ۱۶ میلیون تومان، ۳میلیون تومان، ۸/ ۲میلیون تومان، ‌‌‌ ۵/ ۲میلیون تومان و ۸۳۰‌هزار تومان کار خود را به اتمام رساندند.بیشترین حجم معاملات در بین قرارداد‌های اختیار خرید مربوط به نماد‌های ضسپا ۸۰۵۳۱، ضخود ۸۰۰۱، ضستا ۷۰۰۳۱، ضخود ۸۰۱۲۱ و ضخود ۸۰۰۸۱ بود که به ترتیب توانستند حجم معاملاتی برابر با ۱۵۱‌هزار واحد، ۱۲۴‌هزار واحد، ۸۰‌هزار واحد و ۶۴‌هزار و ۶۳‌هزار واحد را رقم بزنند. در سمت اختیار فروش پنج‌نماد طخود ۸۰۱۰۱، طخود ۷۰۸۸۱، طستا ۷۰۰۳۱، طجار ۷۰۴۵۱ و طستا ۷۰۰۲۱ توانستند حجم معاملات خوبی را ثبت کنند و به ترتیب ۲۳۹۱ عدد، ۶۱۶، ۳۱۳، ۱۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ حجم، معامله شدند. با نگاه کردن به روند معاملات بازار مشتقه به این موضوع پی می‌بریم که فعالان بازار سرمایه بیشتر از قبل، مشتاق سرمایه‌گذاری در این بازار شده‌اند. یکی از دلایل آن نیز به رکود بازار بورس تهران مربوط می‌شود و این موضوع محرک خوبی برای مردم است که سود کسب‌نشده از بورس را از طریق بازار مشتقه به دست آورند. از طرف دیگر، گسترش ابزار‌ها و بستر‌های این بازار سبب شده است تا اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آن زیاد شود و ریسک معامله کردن در این بازار نوپا را پایین آورد.