- افزایش سرمایه از محل اندوخته یا انباشته؛

- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده؛

- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛

- افزایش سرمایه به روش صرف سهام.

با توجه به اینکه افزایش سرمایه طی مراحل متعددی انجام می‌شود، از این‌رو ناشران موظفند با انتشار اطلاعیه‌های متعدد در کدال، سهامداران را از روند این فرآیند مهم آگاه کنند. به همین منظور در ادامه به تشریح چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.

«آواک»: صنایع ارتباطی آوا اعلام کرد که براساس پیشنهادهای هیات‌مدیره، شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از مبلغ ۶/ ۲۳میلیارد تومان به مبلغ ۴/ ۴۲میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۸۰درصدی) دارد. به همین سبب، گزارش توجیهی هیات‌مدیره به‌منظور پیشنهاد افزایش سرمایه مذکور از محل سود انباشته برای افزایش مقیاس و تنوع تولیدات در راستای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

«شملی»: شرکت ملی شیمی کشاورز اعلام کرد که تاییدات لازم از سوی حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۰۷/ ۰۳/ ۱۴۰۱ هیات‌مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱/ ۴۱میلیارد تومان به مبلغ ۱۳۰میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۲۱۳درصدی) از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی به‌منظور اصلاح ساختار مالی را دریافت کرده است.

«فکمند»: شرکت گسترش قطعه‌‌‌سازی کمند که در زمینه تولید درِ قوطی کلیددار فعالیت دارد، اعلام کرد که تاییدات لازم از سوی حسابرس و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱ هیات‌مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶/ ۷میلیارد تومان به مبلغ ۳۰میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۲۹۵درصدی) از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به‌منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و اجرای طرح توسعه را دریافت کرده است.

«پکویر»: شرکت کویرتایر نتایج حاصل از فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده‌نشده خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

10