ایران‌‌‌‌ترانسفو: شرکت ایران‌‌‌‌ترانسفو با نماد معاملاتی «بترانس» در سال مالی ۱۴۰۰، ۵/ ۲‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ با رشد ۲۵درصدی همراه بوده است. به‌رغم رشد درآمد این شرکت که به دلیل افزایش نرخ رقم خورده، بهای تمام‌‌‌شده درآمدهای عملیاتی با رشد بیشتری همراه بوده و ۴۶‌درصد افزایش داشته است. پیشی‌گرفتن رشد بهای تمام‌شده از درآمدها به کاهش ۱۳درصدی سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ منجر شده است. به تفکیک فصل، این شرکت در بهار ۴/ ۲۲۳میلیارد تومان، در تابستان ۵۱۸میلیارد تومان، در پاییز ۴۰۱میلیارد تومان و در زمستان ۳۷/ ۱‌هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. در مجموع چهار فصل، شرکت به سود خالص ۹۴۶میلیارد تومانی دست یافته است. میزان سود خالص شرکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ با رشد ۳۶درصدی همراه بوده است. شرکت در ۱۴۰۰، ۲۶تومان به ازای هر سهم سود خالص محقق کرده است. همچنین سرفصل سایر درآمدها با رشد ۱۴۴درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه بود. علت آن نیز رشد سود ناشی از تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی، سود حاصل از فروش مواد اولیه و تعدیل فروش سال‌های قبل بوده است. این امر به رشد ۳۲درصدی سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ منجر شده است. «بترانس» در حال حاضر در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس با ارزش بازار ۵/ ۸‌هزار میلیارد تومان در قیمت ۲۳۳۸ریال معامله می‌شود. (P/ E (TTM شرکت برابر با ۹/ ۸ است.

پارس‌‌‌سویچ‌‌‌: شرکت پارس‌‌‌سویچ‌‌‌ با نماد معاملاتی «بسویچ» که در زمینه ساخت، مونتاژ و فروش پست و لوازم برق فشار قوی، متوسط و ضعیف و سایر محصولات وابسته فعالیت دارد، در سال مالی ۱۴۰۰، ۲/ ۸۳۸میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ با رشد ۶۶درصدی همراه بوده است. به‌رغم رشد درآمدها، بهای تمام‌‌‌شده درآمدهای عملیاتی با رشد بیشتری همراه بوده و ۱۱۱‌درصد افزایش داشته است. این امر از میزان سود ناخالص شرکت کاسته و به ۳۱‌درصد رشد سود ناخالص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بسنده کرده است. به تفکیک فصل، این شرکت در بهار ۱/ ۱۶۳میلیارد تومان، در تابستان ۱۷۷میلیارد تومان، در پاییز ۲۰۲میلیارد تومان و در زمستان ۳/ ۲۹۶میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و در مجموع چهار فصل شرکت به سود خالص ۹/ ۳۸۳میلیارد تومانی دست یافته است. میزان سود خالص شرکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل‌‌‌تر با رشد ۶۱درصدی همراه بوده است. شرکت در۱۴۰۰، ۱۹۲تومان به ازای هر سهم سود خالص محقق کرده است. «بسویچ» در حال حاضر در بازار دوم بورس با ارزش بازار ۲/ ۳‌هزار میلیارد تومان در قیمت ۱۶هزار ریال معامله می‌شود. (P/ E (TTM شرکت برابر با ۳۳/ ۸ است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند