- پیشنهاد هیات‌‌‌مدیره شرکت و اعلام در سامانه کدال در اطلاعیه‌‌‌ای تحت عنوان «پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه»؛

- اخذ تاییدات لازم از سوی حسابرس قانونی سازمان بورس و انتشار نظر حسابرس تحت عنوان «اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه»؛

- اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اعلام آن به عموم سهامداران تحت عنوان «مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه»؛

- دعوت به مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده و پس از آن انتشار تصمیمات مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده؛

- در صورت نیاز تمدید مهلت افزایش سرمایه: زمانی که شرکت مجوز افزایش سرمایه را از سوی سازمان بورس اخذ می‌کند، موظف است طی ۶۰روز کارهای مرتبط با افزایش سرمایه همچون برگزاری مجمع فوق‌‌‌العاده را انجام دهد، در غیر‌این‌صورت درخواست تمدید مهلت برای انجام این فرآیند را می‌دهد؛

- استفاده از حق‌تقدم خرید سهام (افزایش سرمایه از محل آورده نقدی): در این‌صورت شرکت اطلاعیه‌‌‌ای تحت عنوان «مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام» را در سامانه کدال منتشر می‌کند؛

- ثبت افزایش سرمایه.

به همین منظور با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه فرآیند افزایش سرمایه زمان‌بر است، ناشران موظفند پس از سپری‌شدن هر یک از مراحل در سامانه کدال شفاف‌‌‌سازی کنند. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

«معیار»: شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس طی اطلاعیه‌‌‌ای در کدال اعلام کرد که گزارش توجیهی هیات‌‌‌مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵میلیارد تومان به ۱۵۰میلیارد تومان از محل آورده نقدی با سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی به منظور سرمایه‌گذاری در بازار سهام و افزایش منافع سهامداران به‌منظور اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. البته افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

«حریل»: شرکت ریل‌‌‌پرداز سیر اعلام کرد که تاییدات لازم از سوی حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی وانیا نیک‌تدبیر) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۴۰۰ هیات‌مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲/ ۳۷۳میلیارد تومان به مبلغ ۴/ ۷۴۶میلیارد تومان را که از محل آورده نقدی با سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی، حفظ نقدینگی و جبران بخشی از مخارج سرمایه‌‌‌ای انجام شده از محل آورده نقدی با سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی انجام خواهد شد، دریافت کرده است.