فملی

فملی در اسفند ۱۴۰۰ نزدیک به ۶/ ۸‌هزار میلیارد تومان فروش داشت که یک‌درصد نسبت به فروش ۵/ ۸‌هزار میلیارد تومانی ثبت‌شده در بهمن افزایش داشت. همچنین فروش اسفند شرکت، ۳۲‌درصد بالاتر از متوسط فروش ۱۱ماه گذشته سال بود.

فملی در اسفند سال گذشته، ۱۸۹‌هزار تن انواع محصولات را فروخت که ۳۶‌درصد نسبت به بهمن افت داشت. مجموع فروش کاتد داخلی و صادراتی در اسفند، ۵‌درصد کاهش یافت. با این حال، فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا اسفند حدود ۸۰‌هزار میلیارد تومان بود که ۸۹‌درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش نشان داد. میزان فروش کاتد در سال‌ ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۱‌هزار تن بود که از افزایش ۱۵درصدی نسبت به مدت مشابه ۹۹ حکایت داشت.

میزان تولید کاتد و مفتول شرکت در سال‌ ۱۴۰۰ به صورت متوسط ماهانه ۲۳هزار و ۷۰۰تن بود؛ رقمی که در سال ۹۹ در هر ماه ۲۴‌هزار تن بود و ۲‌درصد افت نشان داد. این شرکت در اسفند تولید ۵/ ۲۵‌هزار تنی را به ثبت رساند. متوسط نرخ کاتد در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر ۲۲۰‌هزار تومان، در ۶ماه دوم ۲۴۰‌هزار تومان و در اسفند ۲۶۲‌هزار بود؛ در حالی که متوسط نرخ کاتد در ۶ ماه ۹۹، ۹۷‌هزار تومان و در نیمه دوم همین سال برابر ۱۸۰‌هزار تومان بود.

فملی در دوره ۹ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ بیش از ۳۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان (معادل ۹۴۶ریال به ازای هر سهم) سود به دست آورد که از این حیث رشد ۱۲۰درصدی را نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ نشان داد. درآمد عملیاتی شرکت در این بازه با رشد ۱۰۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ به بیش از ۵۵هزار و ۱۶۰میلیارد تومان رسید.

حاشیه سود ناخالص فملی در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۶، ۶۶ و ۷۲درصد بود. شرکت در این سه فصل به ترتیب ۲۳۷، ۳۷۰ و ۳۳۸ ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد.

فباهنر

شرکت مس شهید باهنر از محل فروش ۳هزار و ۹۸۵تن محصولات مسی در اسفند سال گذشته، درآمد عملیاتی قابل‌توجهی به دست آورد. متوسط فروش ۱۱ماه گذشته این شرکت ۲هزار و ۸۱۴تن ثبت شد و متوسط فروش فروردین تا اسفند سال قبل ۲هزار و ۶۳۸تن بود.

«فباهنر» در اسفندماه گذشته ۲هزار و ۸۸۰تن انواع مقاطع مسی را تولید کرد. متوسط تولید فروردین تا بهمن این شرکت ۲هزار و ۹۵۵تن به ازای هر ماه و متوسط تولید ۱۲ماه سال مالی ۱۳۹۹ این شرکت ۲هزار و ۷۵۳تن بود. این شرکت در سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه ۲۵۷میلیارد تومان فروش داشت. همچنین به طور متوسط از ابتدای امسال ۱۴۰۰ تا بهمن ۴۴۴میلیارد تومان فروش به ازای هر ماه گزارش کرد. طی اسفندماه نیز ۶۸۶میلیارد تومان فروش را ثبت کرد.

فباهنر در اسفندماه یک‌میلیارد و ۷۲۱میلیون و ۳۱۷ریال به ازای هر کیلو فروش داشت. متوسط نرخ فروش ۱۱ماه سال ۱۴۰۰ این شرکت نیز یک‌میلیارد و ۵۶۶میلیون و ۵۹ریال  بود. فروش‌ فروردین تا اسفند سال مالی ۹۹ به طور متوسط با نرخ ۹۴۳هزار و ۴۰۴ریال به ازای هر کیلو انجام شد.

مس‌‌‌ شهید باهنر در ۹ماه سال گذشته ۱۰۶۰میلیارد تومان سود کسب کرد. سود هر سهم این شرکت طی این بازه زمانی ۹۴۲تومان بود که نسبت به ۹ماه سال ۹۹ با رشد ۹۱درصدی همراه بود. حاشیه سود ناخالص شرکت هم در پایان ۹ ماه سال ۱۴۰۰ به میزان یک‌واحد‌درصد کاهش یافت و به ۳۳‌درصد رسید.

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند