فجام (صنعتی جام دارو)

صنعتی جام دارو در دوره یکماهه منتهی به ۳۰دی‌ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۴/ ۹میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۰دی‌ماه ۳/ ۶۳۷میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.درآمد جام دارو در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۶درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۴۹‌درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰دی‌ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهایی شرکت ۶/ ۸۹میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۱/ ۵۹میلیارد تومان) به میزان ۵۱/ ۵۱درصد افزایش یافته است. شرکت یادشده در این دوره صادرات نداشته است.

کویر

کویر در دی ۱۱۳۴میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش ۱۱۴۹میلیارد تومانی ثبت‌شده در آذر کمی افت نشان می‌دهد. میزان فروش شرکت در دی حدود ۶۶‌هزار تن و در سطح ماه قبل است. فروش شرکت از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸/ ۹‌هزار میلیارد تومان است که افزایش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. مقدار فروش شرکت در این مدت ۸‌درصد افت داشته و به ۶۳۶‌هزار تن رسیده است.

خدیزل

بهمن دیزل در دی‌ماه فروش حدود ۳۸۲میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد ماه گذشته ۲۴۳میلیارد تومان بود. مقدار فروش کامیونت ۶تن در دی‌ماه ۳۵۰دستگاه گزارش شده که این عدد ماه گذشته ۲۴۸دستگاه بوده است. نرخ فروش کامیونت ۶تن با ۵‌درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به عدد ۷۲۵میلیون تومان رسیده است. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۱۹۵۱میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰۶‌درصد بیشتر شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند