دلر

داروسازی اکسیر در آذر ۱۷۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۲۵‌درصد کاهش داشته است. این شرکت در سال گذشته هر ماه درآمد ۸۷‌میلیارد تومانی داشته، اما در سال‌جاری از فروردین فروش‌های ۹۶، ۱۰۳ و ۱۲۰‌میلیاردی را گزارش کرد. با ورود کشور به پیک پنجم کرونا و فروش رمدسیویر، درآمدهای شرکت در تابستان برابر ۲۲۴، ۳۴۰ و ۲۸۱‌میلیارد تومان بر روی کدال نشسته است. این شرکت در مهر و آبان با کاهش شیوع این ویروس ارقام ۲۲۵ و ۲۲۰‌میلیاردی را گزارش کرد.  مجموع فروش شرکت در ۹ ماه برابر با ۱۷۸۰‌میلیارد تومان است که ۱۲۰‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

عمده‌فروش شرکت از محل محصولات استریل است که مقدار فروش آن در آذر ماه ۱۶‌میلیون عدد بوده است و مجموعا در ۹ ماه ۱۳۶‌میلیون عدد از این محصولات فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷‌درصد افزایش داشته است.

  دکپسول

این شرکت در بهار و تابستان به طور متوسط ماهانه ۵۱۷ و ۵۶۰‌میلیون عدد پوکه کپسول دارویی تولید کرده که این رقم در پاییز امسال به ۵۳۴ ‌میلیون رسید. تولید آذر ماه، ۵۴۳‌میلیون عدد ثبت شده است. شرکت در ۶ ماه‌‌ نخست سال‌جاری مجموعا ۳۲۷۰‌میلیون عدد پوکه‌‌ کپسول دارویی فروخته و در ادامه سال، ۵۵۱‌میلیون عدد فروش در مهر، ۵۴۰ میلیون عدد فروش در آبان و ۵۴۲‌میلیون عدد فروش در آذر گزارش کرد.

متوسط درآمد شرکت در ۳ ماه‌‌ نخست سال مالی جاری، ۲۵‌میلیارد تومان گزارش شده است. در تابستان این رقم افزایش یافته و به ۲۸‌میلیارد تومان رسیده است. شرکت در ۳ ماه‌‌‌سوم ۱۴۰۰ با رشد ۲۱‌درصدی نسبت به فصل قبل، درآمد ۳۴‌میلیاردی را به ثبت رساند. در ماه مورد گزارش شرکت ۳۴‌میلیارد فروش داشته است.

  کرازی

تولید این شرکت در ۹ماه برابر با ۴۸هزارو ۳۷۶ تن محصول دارویی و غیردارویی بوده که در آبان و آذر ماه نیز به ترتیب تولید ۵۳۱۳ و ۵۰۷۲ تنی را گزارش کرده است.  

فروش کرازی در ۹ ماه برابر با ۴۹هزار و ۶۰۸ تن بود که در آبان و آذر فروش ۵۷۲۰ و ۵۶۳۱ تنی را داشته است.  میانگین فروش ماهانه کرازی برابر با ۵۴‌میلیارد تومان است و فروش ۹ ماه شرکت برابر با ۴۸۲‌میلیارد تومان بوده‌است. شرکت در آبان و آذر ماه فروش  ۵۹هزار و ۶۶‌میلیارد تومانی داشته است.  نرخ‌های فروش محصولات دارویی نسبت به ماه گذشته رشد ۱۵‌درصدی داشته و محصولات غیردارویی نسبت به ماه گذشته رشد ۸‌درصدی داشته و به ترتیب برابر با ۱۲۸هزار و ۶ و ۱۰۸ هزار و  ۳۹۷ ریال به ازای هر کیلو است.

  دسینا

سینا دارو در آذر ماه ۶۸‌میلیارد فروش داشته و فروش ۹ ماه آن به ۴۹۷‌میلیارد رسیده است. کل فروش سال گذشته ۴۱۱‌میلیارد تومان بوده است.  قطره و پماد محصولات اصلی شرکت بوده و تقریبا ۷۰ درصد درآمد آن را تشکیل می‌دهند. نرخ قطره در این ماه ۵۴۷۰ تومان و پماد ۳۲۵۰ تومان به ازای هر عدد بوده که هر دو در حد ماه گذشته است. شرکت محصول قطره را در ۹ ماه ۵۲۳۷ تومان و سال قبل ۲۸۹۸ تومان و پماد را در ۹ ماه ۳۲۲۶ تومان و سال قبل با نرخ ۲۱۶۲ تومان فروخته است.

  دعبید

دعبید در آذر ۲۸۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۷ درصد افزایش داشته است. مجموع فروش شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی (منتهی به آذر) برابر با ۲۳۵۰‌میلیارد تومان است که ۵۸‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳‌درصد رشد داشته است. عمده‌فروش شرکت از محل قرص‌هاست که نرخ فروش آنها نسبت به ماه گذشته ۱۵‌درصد افزایش داشته است.

  دابور

دابور در آذر ۱۰۶‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که تقریبا مشابه ماه گذشته بوده و نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته ۲۳‌درصد رشد داشته است.  مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی برابر با ۷۹۴‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته ۶۱‌درصد رشد داشته است.  

این شرکت در آذر ماه ۱۴۶‌میلیون عدد به صورت داخلی فروخته که نسبت به ماه آبان ۲۸‌درصد افت داشته است.  داروسازی ابوریحان در ۶ ماه سال‌جاری، ۵/ ۱۳۷ میلیارد تومان معادل ۲۲۹۲ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۰‌درصد رشد داشته است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند