شخارک (پتروشیمی خارک)

پتروشیمی خارک در آذرماه امسال به میزان ۶۴۰میلیارد تومان درآمد داشت؛ رقمی که نسبت به آبان‌ماه ۳/  ۱۶‌درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳/  ۶‌درصد کاهش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک‌ماهه مشابه سال قبل ۲۰۹‌درصد افزایش درآمد داشته است.

شرکت پتروشیمی خارک از ابتدای سال مالی تاکنون حدود ۶۱۹۲میلیارد تومان درآمد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲‌درصد رشد داشته است.

این شرکت در آذر ۵۹هزار و ۵۲۷تن متانول و ۲۱هزار و ۲۷۴تن  LPGتولید کرده است. میانگین تولید سال ۹۹ هر یک از این دو محصول به ترتیب ۵۳هزار و ۹۴تن و ۲۰هزار و ۳۲۱تن بوده و در ۹ماه سال‌جاری به ۵۰هزار و ۷۶۳تن و ۲۳هزار و ۴۰۳تن رسیده است.

«شخارک» در آذر فروش ۷۵هزار و ۸۲۸تن متانول را گزارش کرد. میانگین فروش ۹ماهه متانول و LPG به ترتیب ۴۳هزار و ۴۰۹تن و ۲۵هزار و ۲۲۴تن بوده است.

این شرکت در این ۹ماه حدود ۶۸۶‌هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷‌درصد رشد داشته است

نرخ فروش متانول شرکت پتروشیمی خارک در این ماه ۸۴هزار و ۳۶۲ریال گزارش شده و میانگین نرخ سال ۹۹ و ۹ماه امسال به ترتیب ۵۲هزار و ۵۶۶ریال و ۷۷هزار و ۸۱۰ریال  بوده است.

شرکت پتروشیمی خارک سود هر سهم سه‌ماهه (فصل بهار) ۱۳۱تومانی خود را در دوره ۶ماهه به ۳۴۶تومان رساند. این سهم در فصل چهارم سال  ۹۹، ۱۸۴تومان سود محقق کرده بود و در کل سال ۹۹، ۵۶۴تومان سود به ازای هر سهم داشت. حاشیه سود سال گذشته این شرکت ۶۴‌درصد بوده که در فصل اول ۱۴۰۰ این عدد ۵۶‌درصد گزارش شد و در تابستان ۵۴‌درصد بوده است.

  شفن (پتروشیمی فن‌آوران)

پتروشیمی فن‌آوران در آذرماه، مبلغ ۹۷۹میلیارد تومان درآمد داشته که ۲۸/  ۳۵‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۷۲/  ۶۴‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶۲/  ۱۴‌درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۴۱/  ۳۰‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک‌ماهه مشابه سال قبل ۴۴/  ۶۶درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر هم جمع درآمدهای شرکت ۶۹۹۴میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۳۳۲۰میلیارد تومان) به میزان ۶/  ۱۱۰‌درصد افزایش یافته است. طبق گزارش این شرکت، از این مقدار فروش ۲۶۳۰میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (برابر با ۱۰۶۹میلیارد تومان) ۱۴۶‌درصد افزایش یافته است. همچنین ۴۳۶۴میلیارد تومان صادرات داشته و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۲۲۵۱میلیارد تومان بوده که ۸۴/  ۹۳‌درصد افزایش یافته است.

مقدار تولید ماهانه متانول شفن به طور متوسط در سال جاری ۷۷‌هزار تن بوده و در ماه آذر ۷۹‌هزار تن گزارش شده است. مقدار تولید اسید استیک شرکت میانگین ماهانه ۱۲‌هزار تنی داشت که در آذر رقم ۹/  ۹‌هزار تن به ثبت رسید.

‌ «شفن» امسال به طور متوسط ۶۵‌هزار تن متانول فروخته است. مقدار فروش آذر۹۰‌هزار تن بوده است. در بخش اسیداستیک نیز میانگین ماهانه فروش امسال ۶/  ۱۱‌هزار تن بوده که در آذر ۴/  ۱۰‌هزار تن رقم خورد. در این ماه نرخ متانول صادراتی با ۱۴‌درصد کاهش ماهانه به ۷هزار و ۷۱۹تومان برای هر کیلو رسید. متوسط ۶‌ماه ابتدایی سال ۷هزار و ۵۲تومان بوده است. نرخ اسیداستیک داخلی نیز ۲۴‌هزار و ۲۱۱تومان (متوسط ۶ماه اول ۲۱‌هزار و ۱۲۸ تومان) برای هر کیلو ثبت شده است.

«شفن» در سه‌ماه تابستان ۶۲۴تومان سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به سود هزار و ۱۷۵تومانی فصل بهار ۴۷‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

  زاگرس (پتروشیمی زاگرس)

پتروشیمی زاگرس در آذرماه ۱۴۰۰، مبلغ ۱۳۶۴میلیارد تومان درآمد داشته که ۶۷/  ۱۳‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۳۳/  ۸۶‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۳/  ۳۷‌درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶۹/  ۲۱‌درصد کاهش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یک‌ماهه مشابه سال قبل ۷/  ۲۴‌درصد کاهش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۱۵‌هزار و ۴۳۹میلیارد تومان است و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر ۱۰‌هزار و ۳۵۹میلیارد تومان بوده که ۰۴/  ۴۹‌درصد افزایش یافته است. از رقم کل فروش این دوره ۱۰۵۷میلیارد تومان در بازار داخلی محقق شده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵/  ۳۷۹میلیارد تومان) به میزان ۵۵/  ۱۷۸‌درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت در این دوره ۱۴‌هزار و ۳۸۲میلیارد تومان صادرات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۹۹۸۰میلیارد تومان) به میزان ۱۱/  ۴۴‌درصد افزایش یافته است.

متوسط تولید ماهانه این شرکت در سال ۹۹، ۲۵۱‌هزار تن بوده است. این رقم در سه‌ماه ابتدایی امسال به ۲۶۲‌هزار و در تابستان به ۲۲۶‌هزار تن رسید. در مهر مقدار تولید شرکت ۲۰۴‌هزار تن گزارش شده است و آبان و آذر به دلیل اینکه درگیر اورهال بوده، به ۱۳۰ و ۱۵۰‌هزار تن رسید.

«زاگرس» در سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه ۲۵۳‌هزار تن فروش داشت. فروش‌های سه فصل اخیر به ترتیب برای هر ماه ۲۷۵، ۲۳۵ و ۱۵۸‌هزار تن ثبت شده است.

متوسط نرخ فـروش شرکت در سال ۹۹ رقم ۱۶۶ دلار، در بهار ۳۰۳دلار و در تابستان ۳۵۲دلار گزارش شده است. در مهرماه زاگرس نرخ ۴۰۵دلاری را در گزارش ماهانه ثبت کرده، در آبان‌ماه ۴۱۸دلار و در آذر ۳۷۰دلار بوده است.

پتروشیمی زاگرس در دوره ۶ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به سود خالص بیش از ۴۴۲۰میلیارد تومانی (معادل ۱۸هزار و ۴۲۲ریال به ازای هر سهم) دست یافت که ۷۰‌درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است. حاشیه سود ناخالص در دوره ۶ماه ۱۴۰۰ برابر ۵۵‌درصد و دوره ۶ماه سال گذشته ۵۸‌درصد بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند