صبا : صبا تامین در آذر ۸میلیارد تومان سود واگذاری سهام شناسایی کرد. این شرکت سرمایه‌گذاری در آبان‌ماه مجموعا ۵۴۶میلیارد تومان سود واگذاری سهام و ۶۸میلیارد تومان سود سهام شناسایی کرده بود. در مهر هم مجموعا ۱۷میلیارد تومان سود کسب کرد که حدود ۱۰میلیارد تومان آن سود مجمع شستا بود. این شرکت در شهریور ۶۰میلیارد تومان سود از واگذاری سهام شناسایی کرده بود. صبا تامین در مردادماه ۱۵۰میلیارد تومان سود واگذاری سهام و ۳۳میلیارد تومان سود مجمع به دست آورد. این دو عدد در تیرماه ۲۳۲ میلیار تومان و ۱۲۴ میلیارد تومان بود. این شرکت در خردادماه ۱.۴۶۵میلیارد تومان سود حاصل از واگذاری سهام شناسایی کرد که عمده آن از واگذاری ۵/ ۱میلیارد سهم تاصیکو با قیمت ۹.۸۶۳ریال بوده است. این شرکت در مجموع، در سال مالی جاری (منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱) ۲.۷۲۴میلیارد تومان سود واگذاری سهام و سود مجمع به دست آورده است. این عدد در مدت مشابه سال قبل ۵.۰۸۷میلیارد تومان بوده است.

خگستر: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو آذرماه امسال از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. «خگستر» در ۹ماه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده ۲/ ۴‌هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت در انتهای آذرماه چند شرکت با بهای تمام‌شده ۱/ ۴‌هزار میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشت که با رشد ۱۳۵درصدی، ارزش بازاری آن به مبلغ ۷/ ۹‌هزار میلیارد تومان رسیده است. شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در دوره ۶ماه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم ۹۴ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴‌درصد افزایش داشت. «خگستر» که ۳‌هزار و ۹۶۰میلیارد تومان سرمایه ثبت‌شده دارد، در سال ۹۹ عملکرد خوبی داشت. این شرکت در سال مالی ۹۹، بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد تومان معادل ۴۰تومان به ازای هر سهم سود ساخته و این در حالی است که سود هر سهم سال گذشته آن تنها حدود ۲تومان به ازای هر سهم بوده است. عمده درآمد شرکت در سال ۹۹ را سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ ۱۴۰۰میلیارد تومان تشکیل می‌داد که ۳‌هزار درصد نسبت به سال ۹۸ رشد کرده بود.

وصندوق: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در آذرماه امسال از محل معاملات واگذاری سهام ۲۶۲میلیارد تومان سود کسب کرده است. «وصندوق» با سرمایه ثبت‌شده ۷/ ۲‌هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۹ماه ابتدایی سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده ۹/ ۳‌هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.شرکت یادشده در انتهای آذرماه چند شرکت با بهای تمام‌شده ۳/ ۶هزار میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشت که با رشد ۸۲۸درصدی به ارزش بازاری ۲/ ۵۹‌هزار میلیارد تومان رسیده است.اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌‌‌دوره‌‌‌ای مربوط به ۶ماه ابتدایی این شرکت نشان می‌دهد که به ازای هر سهم ۱.۴۴۱ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۲‌درصد افزایش داشته است.«وصندوق» طی عملکرد ۶ماه منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ بیش از ۸/ ۳‌هزار میلیارد تومان سود محقق کرده بود.

وبانک: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در آذرماه امسال از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. «وبانک» با سرمایه ثبت‌شده ۷/ ۲‌هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۹ماه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده ۲۹میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت در انتهای آذرماه چند شرکت با بهای تمام‌شده ۴/ ۳‌هزار میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۹۱۰درصدی به ارزش بازاری ۸/ ۳۴‌هزار میلیارد تومان رسیده است.شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دوره ۶ماه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۲۶ریال سود محقق کرده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸‌درصد افزایش نشان می‌‌‌داد.

وامید: شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید طی آذرماه امسال از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. «وامید» با سرمایه ثبت‌شده ۳‌هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۱۱ماه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده ۶/ ۸‌هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.شرکت یادشده در انتهای آذرماه چند شرکت با بهای تمام‌شده ۶/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱.۷۴۷درصدی به ارزش بازاری ۱۹۶‌هزار میلیارد تومانی رسیده است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند