پاکشو: گروه صنعتی پاکشو در آذر ماه برابر با ۳۲۲‌میلیارد تومان فروش داشته، رقمی که نسبت به آبان ماه ۲۰‌درصد کاهش داشته است. مقدار تولید و فروش این شرکت به ترتیب برابر با ۲۰۳۲۹ و ۱۸۷۵۶ تن در آذر ماه بوده که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب ۵‌درصد رشد و ۱۰‌درصد کاهش داشته است. نرخ فروش پودر و مایعات در آذر ماه به ترتیب ۷ و ۱۶‌درصد کاهش داشته است. نرخ فروش پودر برابر ۴/ ۱۵ میلیون تومان در هر تن و نرخ فروش مایعات ۲/ ۱۴ میلیون تومان در هر تن بوده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی برابر با ۳۵۷۱‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵‌درصد رشد داشته است.

پارس: پتروشیمی پارس در آذر ۴۸۰۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۳۴‌درصد افزایش داشته است. مجموع فروش شرکت در ۹ ماه برابر با ۳۲‌هزار میلیارد تومان است که حدودا ۱۰۰‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. محصولات اصلی شرکت شامل بوتان، پروپان و استایرن منومر است که نرخ آنها نسبت به ماه گذشته به ترتیب با یک‌درصد کاهش، ۴‌درصد افزایش و ۵/ ۷ درصد کاهش همراه بوده است.

های‌وب: داده گستر عصر نوین در آذر ۱۹۴‌میلیارد تومان درآمد ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۳‌درصد کاهش داشته است. مجموع درآمد شرکت در ۹ ماه برابر با ۱۹۰۰میلیارد تومان است که حدودا ۵۲‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. عمده درآمد شرکت از محل ارائه خدمات IT و ارائه خدمات عمده‌فروشی است.

بترانس: ایران ترانسفو در آذر ۱۵۰‌میلیارد تومان درآمد ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۲۱‌درصد افزایش داشته است. مجموع فروش شرکت در ۹ ماه برابر با ۱۱۴۰‌میلیارد تومان است که ۲۳‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸‌درصد افت داشته است.

دعبید: لابراتور داروسازی دکتر عبیدی در آذر ۲۸۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۷ درصد افزایش داشته است. مجموع فروش شرکت در ۱۲ ماه سال مالی (منتهی به آذر) برابر با ۲۳۵۰‌میلیارد تومان است که ۵۸‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. مقدار فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳‌درصد رشد داشته است. عمده‌فروش شرکت از محل قرص‌هاست که نرخ فروش آنها نسبت به ماه گذشته ۱۵‌درصد افزایش داشته است.

شسپا: نفت سپاهان در آذر ۱۲۰۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۱۰‌درصد رشد داشته است. فروش آذر ماه حدود ۹‌درصد بیشتر از میانگین فروش امسال شرکت است. مجموع فروش این شرکت در ۹ماهه سال‌جاری ۹۹۰۰‌میلیارد تومان است که نسبت به سال مالی گذشته ۱۱۴‌درصد بیشتر است.

شرکت در آذر ماه ۵۷‌هزار تن محصول فروخته است و مجموع فروش آن تا ۹ ماهه ۱۴۰۰ به ۵۵۸‌هزار تن می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶‌درصد رشد داشته است.

غکورش: صنعت غذایی کوروش در آذر ۴۳۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته تقریبا بدون تغییر مانده است. مجموع فروش شرکت در ۹ ماه برابر با ۴۸۰۰‌میلیارد تومان است که ۵۱‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. عمده‌ فروش شرکت از محل روغن خوراکی است که نرخ آن نسبت به ماه گذشته ۷‌درصد بیشتر است. مجموع فروش روغن خوراکی در ۹ ماه، ۲۲۳‌هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹‌درصد بیشتر است.

پکویر: کویرتایر در آذر ۲۴۰‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۴۴‌درصد رشد داشته است. مجموع فروش شرکت در سال مالی جاری (منتهی به آذر) برابر با ۱۹۹۰‌میلیارد تومان است که ۸۴‌درصد بیشتر از سال مالی قبل است. فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش تایر است.

«پکویر» در آذر ماه حدود ۳۷۵۰ تن تایر فروخته و مجموع فروش ۱۲ ماهه را به عدد ۲۹‌هزار رسانده که تقریبا برابر با سال مالی گذشته است. نرخ فروش تایر در آذر ماه با ۸‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عدد ۷/ ۶۳ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

کپرور: فرآوری زغال‌سنگ پرورده طبس در آذر ۷۹‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته ۲‌درصد رشد داشته است. فروش آذر ماه تقریبا برابر با میانگین فروش امسال شرکت است. مجموع فروش این شرکت در ۹ماهه سال‌جاری ۷۱۱‌میلیارد تومان است که نسبت به سال مالی گذشته ۹۸‌درصد بیشتر است. شرکت در آذر ماه ۲۱‌هزار تن فروخته است و مجموع فروش آن تا ۹ ماهه ۱۴۰۰، به ۱۹۰‌هزار تن می‌رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰‌درصد رشد داشته است.