وبملت

بانک ملت در مهر ماه ۴۰‌درصد کاهش درآمد (از محل تسهیلات) نسبت به ماه شهریور را تجربه کرده است. میزان سودی که این بانک طی یک ماه ابتدایی پاییز از محل اعطای وام به دست آورده حدود ۴‌هزار و ۸۴۶‌میلیارد تومان بوده است. این درآمد در صورت‌های مالی بانک‌ها جزو درآمدهای مشاع محسوب می‌شود.  در دیگر سو، سود پرداختی این بانک به سپرده‌ها طی این ماه با افت ۱۷‌درصدی نسبت به ماه گذشته و ۳‌درصد افزایش نسبت به میانگین ۶ ماه گذشته، به حدود ۲‌هزار و ۸۳۳‌میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه بانک در این ماه حدود ۲‌هزار میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به ماه گذشته ۵۷‌درصد و به نسبت میانگین ۶ ماه گذشته ۳‌درصد افت داشته است.  تراز بانک در ۷ ماه نخست سال‌جاری مجموعا حدود ۷‌هزار و ۸۲۵‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶‌درصد رشد را تجربه کرده است.  بانک ملت در ۶ ماه ابتدای سال به سود خالص ۳۰۳۶‌میلیارد تومان دست یافت (۱۵ تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶‌درصد افت داشته است.

  وتجارت

درآمد تسهیلات بانک تجارت در مهر ماه با ۲۴‌درصد افت نسبت به ماه گذشته به ۲‌هزار و ۵۶۵‌میلیارد تومان رسیده است.

سود پرداختی به سپرده‌ها طی این ماه با افت یک درصدی نسبت به ماه گذشته به ۲‌هزار و ۶۲۴‌میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه بانک در این ماه حدود ۵۹‌میلیارد تومان زیان شناسایی کرده که بعد از اردیبهشت ماه سال ۹۸ است که در عملیات ماهانه تراز بانک منفی شده است. تراز بانک در ۷ ماه نخست سال‌جاری مجموعا حدود ۳‌هزار و ۴۳۵‌میلیارد تومان مثبت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹‌درصد رشد را تجربه کرده است.  بانک تجارت در ۶ ماه ابتدای سال به سود خالص ۱۲۳۹‌میلیارد تومانی دست یافت (۵۵ ریال به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴‌درصد رشد داشته است.

  وپاسار

افت ۵۰‌ درصدی تراز بانک نسبت به شهریورماه

وپاسار در دوره یک ماهه مهرماه از محل تسهیلات ۳۷۴۰‌میلیارد تومان درآمد داشته و ۲۰۳۴‌میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده که در این صورت تراز یک‌ماهه بانک مثبت ۱۷۰۶ بوده است. این در حالی است که تراز بانک در شهریورماه مثبت ۳۳۵۰ بوده است. (افت ۵۰درصد تراز نسبت به ماه گذشته) در دوره ۷ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ این بانک ۲۰۹۱۳‌میلیارد تومان از محل تسهیلات درآمد داشته و حدود ۱۴۲۶۵‌میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده که در این‌صورت تراز ۷ ماهه بانک مثبت ۶۶۴۸ بوده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته تراز بانک مثبت ۲۶۴۷ بوده است. (رشد ۱۵۱درصدی تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته)

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند