غمارگ

شرکت مارگارین در مهرماه به فروش حدود ۱۶۵‌میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی را نداشته است.  شرکت در این ماه ۱۲‌هزار و ۷۹۴ تن روغن‌نباتی به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته ۴‌درصد رشد داشته است.  نرخ فروش این محصول بدون تغییر محسوس نسبت به ماه گذشته در سطح کیلویی ۱۳‌هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شده است.  سال مالی این شرکت منتهی به آذرماه است. این شرکت در ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری حدود هزارو۳۴۴‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۵‌درصد رشد داشته است.  این شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به سود خالص ۱۰۰‌میلیارد تومانی (معادل ۱۱۹۳ ریال به ازای هر سهم) دست یافت که رشد چشمگیر ۳۱۰۰‌ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد ۱۰ ‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۴‌درصد رسیده است.

غکورش

غکورش در مهرماه ۵۱۵‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته ۴۲‌درصد افت داشته و نسبت به میانگین درآمد ماهانه ۶ ماه ابتدای سال ۹‌درصد کمتر بوده است. از لحاظ مقدار فروش محصولات در مهرماه ۲ /۷۱ هزار تن محصول فروخته که نسبت به ماه قبل ۶۰‌درصد افت داشته است. نرخ فروش روغن خوراکی نسبت به ماه قبل حدود ۳‌درصد رشد داشته است. به‌طور کلی در ۷ ماه ابتدای سال مالی این شرکت حدود ۳۹۲۵‌ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰‌درصد رشد داشته است. از لحاظ مقداری در این ۷ ماه حدود ۵۵۲‌هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱‌درصد رشد داشته است.

غبشهر

غبشهر که سال مالی منتهی به آذرماه دارد، در مهرماه در دهمین ماه سال مالی فروش ۵۳۴‌میلیاردی داشته است و به این طریق جمع فروش ۱۰ ماهه را به ۴۹۴۵‌ میلیارد تومان رسانده است. میانگین فروش ۹ ماه اول سال مالی ۴۹۰‌ میلیارد تومان بوده و فروش سال مالی قبل ۲۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. شرکت در این ماه ۶ /۳۶ هزار تن روغن نباتی تولید کرده است. میانگین تولید ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۳۸ و میانگین ماهانه سال مالی قبل ۲۸‌ هزار تن بوده است.  مقدار فروش این ماه ۷ /۳۵ هزار تن روغن بوده است. میانگین فروش ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۳۸ و میانگین ماهیانه سال مالی قبل ۲۸‌هزار تن بوده است. نرخ فروش روغن در این ماه ۱۴,۹۸۴ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که در حد ماه گذشته است. شرکت روغن را در سال گذشته با نرخ ۸۲۳۵ تومان و در ۱۰ ماه سال‌جاری با نرخ ۱۳,۰۰۸ تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته است.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند