چکاوه (صنایع کاغذ‌سازی کاوه)

صنایع کاغذ‌سازی کاوه در مهر ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۵‌میلیارد تومان درآمد داشته است که ۹۵‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۵‌درصد مابقی آن به صورت صادرات در بازارهای خارجی عرضه شده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۴/ ۱۰‌درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳/ ۱۰درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۴۹/ ۳۴‌درصد افزایش درآمد داشته است.

طبق آخرین گزارش‌ ماهانه این شرکت، از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۱/ ۱۶۱‌میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۱/ ۹۵‌میلیارد تومان بوده که ۴/ ۶۹‌درصد افزایش یافته است.

همچنین شرکت در این دوره ۸/ ۱۵۴میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۱/ ۹۵‌میلیارد تومان بوده که ۷۸/ ۶۲‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۳/ ۶‌میلیارد تومان صادرات داشته است.

  چکاپا (صنایع کاغذ پارس)

سال مالی گروه صنایع کاغذ پارس منتهی به آبان است. این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، مبلغ ۵/ ۹۱‌میلیارد تومان درآمد داشته که ۵/ ۹۸‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۵/ ۱‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸/ ۲‌درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸/ ۸‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۴/ ۲۰‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۶/ ۹۲۱‌میلیارد تومان است و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۱/ ۴۴۰‌میلیارد تومان بوده که ۱۰۹‌درصد افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد شرکت یادشده در این دوره ۶/ ۸۶۶‌میلیارد تومان فروش داخلی داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۱/ ۴۴۰‌میلیارد تومان بوده است، از همین رو فروش داخلی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۹/ ۹۶‌درصد افزایش یافته است.

همچنین شرکت در این دوره ۶/ ۵۵‌میلیارد تومان صادرات داشته است. لازم است گفته شود که برخی از محصولات فروخته شده شرکت کاغذ پارس در دوره مذکور از سوی مشتری‌ها بازگردانده شده است. طبق گزارش ماهانه جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره برابر با مبلغ ۳/ ۵۶۵‌میلیون تومان است.

چکاپا در سال مالی ۹۹ به طور متوسط هرماه ۴۹۳۲‌تن تولید داشته است. شرکت در شهریورماه ۵۰۸۴‌تن و در ۹ماه گذشته به طور متوسط ۵۱۵۹‌تن تولید داشته است. تولید این شرکت در مهر ماه هم ۴۹۷۳‌تن تولید داشته که شامل ۲۶۷۳‌تن کاغذ رول سفید، ۲۰۶‌تن خمیر ویرجین، ۱۷۹۵‌تن رول فلوتینگ و ۲۹۹‌تن کرافت لاینر می‌شود.

شرکت سال مالی گذشته خود را با متوسط فروش ۴۳‌میلیارد تومان به پایان رساند. شهریور ماه فروش شرکت ۸۹‌میلیارد تومان گزارش شده که در مهر ماه به ۹۱‌میلیارد تومان رسیده است. این رقم ماحصل فروش حدود ۵‌هزار و ۷۰۰‌تن محصول بوده است.

کاغذ فلوتینگ یکی از محصولات دائمی تولید شرکت کاغذ پارس است که به دلیل افزایش تقاضا ناشی از مصرف بیشتر کاغذهای بسته‌بندی در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ۴۵‌درصدی داشته است. با شیوع کرونا و افزایش مصرف کاغذ بسته‌بندی این شرکت به سمت تولید این محصول رفت و همزمان با بسته شدن مرزها بازار خود را از بازار صادراتی به بازار داخلی سوق داد. جمع فروش شرکت با ۲۵‌درصد افزایش در شرایط ویژه کرونا در سال ۱۳۹۹ همراه بوده است.

  چکارن (کارتن ایران)

کارتن ایران در دوره یکماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، مبلغ ۸/ ۲۷‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۷/ ۱۷درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۱/ ۰‌درصد کاهش داشته است. همچنین این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۹۲/ ۱۱۹درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۴/ ۱۹۴‌میلیارد تومان بوده و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۴/ ۶۴‌میلیارد تومان بوده که ۸/ ۲۰۱درصد افزایش یافته است. این شرکت در این دوره صادرات نداشته است.

«چکارن» در ۶ماه ابتدایی سال مالی ۳۴ریال سود به ازای هر سهم ساخته و اما به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و همچنین سایر هزینه‌های عملیاتی و کاهش درآمدهای غیر‌عملیاتی، شرکت در ۶ماهه ابتدایی سال۹۹ به میزان ۳۱ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. فروش شرکت در ۶ماه ابتدای سال‌جاری بالغ بر ۱۶۴‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۲۵‌درصد افزایش داشته است. سود ناخالص شرکت اما از ۲۴‌درصد به ۱۸‌درصد کاهش پیدا کرده است. فروش و حاشیه سود ناخالص شرکت در سه‌ماهه تابستان به ترتیب رشد ۱۲ و ۱۱‌درصدی را نسبت به بهار تجربه کرده‌اند و اما به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و همچنین شناسایی سایر هزینه‌های عملیاتی در تابستان سود هر سهم از ۱۹ریال بهار به ۱۴ریال در تابستان کاهش یافت.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند