«خاهن»: بر اساس گزارش عملکرد مهرماه شرکت آهنگری‌‌‌ تراکتورسازی‌‌‌ ایران‌‌‌، میزان تولید این شرکت در مهرماه ۶/ ۱‌هزار تن بوده که نسبت به ماه گذشته (شهریورماه) حدود ۲۴‌درصد افت داشت. همچنین میزان فروش شرکت در مهرماه ۱۲۰‌میلیارد تومان بود که نسبت به شهریور افت ۳/ ۱۲‌درصدی داشت. فروش شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۶۹۴‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲/ ۳۰درصدی داشته است.

«شپترو»: پتروشیمی آبادان در مهرماه حدود ۳‌هزار تن محصول تولید کرده که نسبت به شهریور ماه ۲۸‌درصد افت داشته است. همچنین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه ۲/ ۵۷میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل حدود ۴۲‌درصد افت داشت. فروش صادراتی شرکت در اولین ماه پاییز ۶/ ۵۶‌میلیارد تومان بود که نسبت به شهریور ماه رشد ۸/ ۱‌درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه در مجموع ۶۷۸‌میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰‌درصد رشد را نشان می‌دهد.

«ختراک»: ریخته‌‌‌گری تراکتور‌‌‌سازی ایران در مهرماه ۱/ ۴هزار تن محصول تولید کرده که نسبت به شهریورماه افت ۲۰‌درصدی داشته است. شرکت در مهرماه ۴/ ۹۰میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به ماه قبل افت ۶‌درصدی داشته است. همچنین میزان فروش صادراتی شرکت در مهرماه ۳/ ۳۰‌میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۳۹‌درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه ۷۰۷‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۲۱‌درصدی داشته است.

«فگستر»: گسترش صنایع روی ایرانیان در مهرماه ۹۶۹ تن شمش روی تولید کرد که نسبت به شهریور ماه رشد ۳۸‌درصدی داشته است. همچنین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ۱۲‌میلیارد تومان بود که نسبت به ماه‌قبل افت ۲۹‌درصدی داشته است. میزان فروش صادراتی شرکت نیز در اولین ماه پاییز ۵/ ۵۸‌میلیارد تومان بود که نسبت به شهریورماه رشد ۳/ ۱۸‌درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه هم در مجموع ۳۳۴‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۸۵‌درصدی داشته است.

«کچاد»: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در مهرماه ۴/ ۱میلیون تن محصول تولید کرد که نسبت به شهریور ماه با افت ۲/ ۵درصدی همراه بود. فروش داخلی شرکت در اولین ماه پاییز ۶/ ۳‌هزار میلیارد تومان بود که نسبت به ماه قبل افت ۷/ ۱۰‌درصدی داشت. همچنین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ۳۹۷‌میلیارد تومان بود. گفتنی است شرکت در شهریور ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۴/ ۲۵هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۵۵‌درصدی داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند