«درهآور»

 در گزارش ماهانه عملکرد مهرماه شرکت دارویی ره‌‌‌آورد تامین، میزان تولید ۸/ ۶۲هزار کیلوگرم محصول اعلام شده که نسبت به شهریور ماه افت ۲۲‌درصدی داشته است. همچنین میزان فروش شرکت ۴/ ۱۷میلیارد تومان در مهرماه اعلام شده است. این در حالی است که در شهریور ماه، فروش شرکت ۲/ ۲۲‌میلیارد تومان بوده که نشان از افت ۲/ ۲۴‌درصدی شرکت در مهرماه دارد. این شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱/ ۱۲۸‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۳۳‌درصدی همراه بوده است.

 «شفارس»

 صنایع شیمیایی فارس نیز طی گزارش عملکرد ماهانه ارائه شده مهرماه میزان تولیدات خود در اولین ماه پاییز را ۵/ ۵‌هزار تن اعلام کرد. این در حالی بود که شرکت در شهریور ماه حدود ۶‌هزار تن محصول تولید کرده بود، در نتیجه میزان تولیدات شرکت در مهرماه نسبت به شهریور ماه با افت ۲/ ۹‌درصدی همراه بوده است. همچنین میزان فروش شرکت در مهرماه ۶/ ۵۱‌میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل رشد ۴‌درصدی داشته است. این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه فروش ۲۸۹‌میلیارد تومانی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۸۹‌درصدی داشته است.

 «قلرست»

 قند لرستان در مهرماه ۶/ ۱۱‌هزار تن محصول تولید کرده که نسبت به شهریور ماه رشد ۱۰۷۶‌درصدی داشته است. همچنین میزان فروش شرکت در مهرماه ۴/ ۲۰‌میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۹۲۹۰‌درصدی داشته است.

شرکت در شهریور تنها ۱۹۱ تن تفاله‌تر تولید کرده که با فروش همان میزان ۳/ ۱۰۵میلیون تومان درآمد داشته است. شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۵/ ۲۰‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت ۵۴‌درصدی همراه بوده است.

  «غبشهر»

صنعتی بهشهر در مهرماه ۵/ ۳۶‌هزار تن روغن نباتی آزاد تولید کرده که نسبت به شهریور ماه با افت محدود ۴/ ۱درصدی همراه بوده است. همچنین میزان فروش شرکت در اولین ماه پاییز ۵۱۸‌میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور ماه با افت ۳/ ۳‌درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه حدود ۵‌هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۱۱۸‌درصدی همراه بوده است.

 «دبالک»

 تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک نیز در مهرماه ۲/ ۱۲‌هزار کیلوگرم محصول تولید کرده که نسبت به شهریور ماه افت ۲۰‌درصدی داشته است. همچنین میزان فروش شرکت در مهرماه ۴/ ۱۹‌میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه شهریور با رشد ۲/ ۱۱درصدی همراه بوده است. شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۹۲‌میلیارد تومان فروش داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند