تایرا (تراکتورسازی ایران)

بر اساس گزارش ماهانه تایرا در مهر ماه ۴۹۰‌میلیارد تومان فروش داشته که یک‌‌درصد بیشتر از ماه قبل بوده است. این آمارها نشان می‌دهد فروش مهر ماه شرکت ۲۷‌درصد نسبت به میانگین ۶ماه قبل رشد داشته است.

تراکتورسازی ایران در هفت ماه اول امسال جمعا ۲۸۰۰‌میلیارد تومان فروش داشته که رشد ۳۹‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.  مقدار فروش تراکتور ۴۷۵دودیفرانسیل در مهر ماه ۸۲۲ دستگاه گزارش شده که ۱۹‌درصد کمتر از ماه قبل است، اما نسبت به میانگین ماه‌‌‌های قبل ۲۹‌درصد رشد داشته است. نرخ این محصول یک‌‌درصد بیش از شهریور و ۴‌درصد بالاتر از میانگین ماه‌های قبل گزارش شده است.

فروش دیگر محصول پرفروش شرکت، تراکتور ۳۹۹ دودیفرانسیل، در مهر ماه ۵۷۹ دستگاه بوده که نسبت به شهریور ۸۶‌درصد و نسبت به میانگین ۵ماهه ۲۸‌درصد رشد نشان می‌دهد. نرخ این محصول تقریبا برابر شهریور است و در مقایسه با میانگین ۶ماهه ۳‌درصد رشد نشان می‌دهد.

  شگویا (پتروشیمی تندگویان)

ارزش فروش شگویا در مهر ماه ۱۳۱۸‌میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور ۱۸‌درصد کاهش داشته و تقریبا برابر میانگین ۶ماه گذشته بوده است. البته این شرکت در شهریور هم فروش خوبی را تجربه کرده بود. همچنین بر اساس آمارها فروش کل ۷ماهه شرکت به ۹۲۷۸‌میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۰۷‌درصدی نسبت به دوره مشابه ۹۹ دارد. رشد فروش شرکت عمدتا ناشی از افزایش نرخ است و مقدار فروش آن نسبت به دوره مشابه تغییر چندانی نداشته است. مقدار فروش پت گرید بطری تقریبا مشابه ماه قبل بوده، اما با افت نرخ ۱۱‌درصدی مواجه شده است. نرخ این محصول نسبت به میانگین ۷ماهه هم ۸‌درصد کاهش نشان می‌دهد. مقدار فروش محصول گرید الیاف شرکت در مهر ماه ۲۴‌درصد نسبت به شهریور و ۸‌درصد نسبت به میانگین ۶ماه قبل افت کرده است. اما نرخ محصول نسبت به شهریور و میانگین ۶ماهه به ترتیب ۶ و ۸‌درصد رشد داشته است.

  لابسا (آبسال)

شرکت در مهرماه ۵/ ۷۴‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۴۰‌درصد نسبت به فروش ۲/ ۵۳‌میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور رشد داشته و رکورد فروش ماهانه شرکت محسوب می‌شود.

مقدار فروش شرکت در شهریور ۸۴‌هزار و ۳۰۱دستگاه بوده که با ۲۰‌درصد کاهش، به ۶۷هزار و ۶۳۸دستگاه در مهر رسیده است. بخش بزرگ فروش شهریور، مربوط به فروش متفرقه صادراتی بوده است. مقدار تولید نیز کاهش داشته و از ۲۶هزار و ۹۹۶دستگاه بخاری در شهریور به ۲۴هزار و ۴۶۵دستگاه در مهر رسیده است. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۱/ ۳۴۲‌میلیارد تومان است که نشان از رشد ۴۶‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مقدار فروش شرکت هم ۲۴۹‌هزار دستگاه تن است که ۱۴‌درصد کاهش را نشان می‌دهد.

  بسویچ (پارس سویچ)

شرکت  در مهر ماه ۶۷‌میلیارد تومان فروش ثبت کرده که ۲۱‌درصد نسبت به شهریور رشد داشته است. مقدار فروش شرکت در شهریور ۸۱۳ دستگاه محصولات فشار متوسط و قوی بوده که با ۳۷‌درصد افزایش، به ۱۱۱۵تن در مهر رسیده است.  نرخ فروش این محصول نسبت به شهریور ۲‌درصد افت داشته است. همچنین فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۴۰۷‌میلیارد تومان است که نشان از رشد ۶۹‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مقدار فروش شرکت ۵۸۸۸ دستگاه است که یک‌‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

  سصوفی (سیمان صوفیان)

این شرکت در مهر ۸۵‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۲۴‌درصد نسبت به شهریور ماه افت داشته است.  مقدار فروش شرکت در شهریور ۱۸۳هزارتن بوده که تقریبا مشابه مهر ماه است. از سوی دیگر نرخ فروش سیمان نسبت به شهریور ۲۵‌درصد افت داشته است. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۵۰۰‌میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۷۴‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مقدار فروش شرکت ۱۰۸۶‌هزار تن است که ۱۴‌درصد افت را نشان می‌دهد.

  لبوتان (گروه صنعتی بوتان)

این شرکت در مهر ماه به فروش ۳۲۵‌میلیارد تومانی رسید که حاکی از افت ۱۵‌درصدی نسبت به ماه گذشته است. فروش شرکت نسبت به میانگین ۶ماه قبل، ۱۱‌درصد رشد نشان می‌دهد.

لبوتان تا پایان مهر ۲۰۸۱‌میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش هفت ماه اول سال گذشته ۷۴‌درصد رشد کرده است. در مهرماه شرکت بیش از ۱۹‌هزار دستگاه شوفاژ فروخته که نسبت به شهریور ۱۵‌درصد کاهش نشان می‌دهد. مقدار فروش این محصول یک‌‌درصد بیش از میانگین ۶ماه گذشته است. نرخ فروش این محصول نیز در مهر ماه یک‌‌درصد بالاتر از شهریور و تقریبا برابر میانگین ۶ماه قبل بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند