شدوص: شرکت دوده صنعتی پارس در مهرماه ۳/ ۷۷‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۶‌درصد نسبت به فروش ۷/ ۷۲‌میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور رشد داشته است. این رقم برای دوده صنعتی پارس یک رکورد فروش ماهانه محسوب می‌شود.  مقدار فروش شرکت در شهریور ۲۹۴۱ تن انواع گرید دوده بوده که با کمتر از یک‌درصد افزایش، به ۲۹۶۲ تن در مهر رسیده است. مقدار تولید نیز با بیش از ۱۰‌درصد افزایش، به ۳۰۳۳ تن در این ماه رسیده است. نرخ فروش دوده نسبت به شهریور ۶/ ۵‌درصد افزایش داشته است.  فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۴۵۵‌میلیارد تومان است که نشان از رشد ۱۶۸‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. مقدار فروش شرکت هم طی این مدت ۱۸هزار و ۹۹۱ تن بوده که ۱۲‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قصفها: فروش شرکت قند اصفهان در مهر ماه ۱۲۹‌میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور ۲۴‌درصد و نسبت به مهر ماه سال گذشته، ۸۴‌درصد افزایش داشته است. مقدار تولید و فروش شکر سفید تولیدی از چغندر در مهر به ترتیب برابر با ۱۰هزار و ۵۸۵ و ۹۱۸۶ تن بوده که مقدار تولید ۵۷۶‌درصد و مقدار فروش ۱۷‌درصد نسبت به شهریور ماه رشد داشته است.  نرخ فروش شکر سفید تولیدی از چغندر در مهر ماه حدود ۵/ ۱۲‌میلیون تومان بوده که نسبت به مرداد ماه افزایشی کمتر از یک‌درصد داشته است.

شفارا: شرکت پتروشیمی فارابی در دوره یکماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲/ ۵۰‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۹/ ۱۸۲‌درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳/ ۹‌درصد کاهش داشته است. طبق اطلاعات منتشر شده، از کل فروش این شرکت ۰۱/ ۶۷‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۹۹/ ۳۲درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۶/ ۳۸۹میلیارد تومان بوده و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۲/ ۱۴۳‌میلیارد تومان بوده که ۱۷۲‌درصد افزایش یافته است.  شرکت در این دوره ۵/ ۳۰۰‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۸/ ۶۳‌میلیارد تومان صادرات داشته در حالی که در مدت مشابه سال قبل فروش داخلی شرکت برابر با ۳/ ۹۱میلیارد تومان و صادرات آن ۹/ ۵۱‌میلیارد تومان بوده است.

سرود: شرکت سیمان شاهرود در دوره یکماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، مبلغ ۵/ ۵۲‌میلیارد تومان درآمد داشته که ۲۷/ ۹۲‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۷۳/ ۷درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸/ ۳۵‌درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۱‌درصد افت داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳/ ۳۲‌درصد افزایش درآمد داشته است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ نیز جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۴/ ۴۰۶میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۸۵‌درصد افزایش یافته است.  شرکت در این دوره ۱/ ۳۲۳‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۳/ ۸۳‌میلیارد تومان صادرات داشته است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند