شاراک: این شرکت در ۶ ماه سال‌جاری بالغ بر ۳۱۷۰‌میلیارد تومان (۳۹۳ تومان به ازای هر سهم) سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل‌توجه ۲۹۲‌درصدی داشته است. از این میزان، ۲۰۳تومان سود به ازای هر سهم در بهار و ۱۹۰تومان در تابستان شناسایی شده است. فروش شرکت رشد ۱۵۶‌درصد و حاشیه سود ناخالص نیز ۱۶‌درصد نسبت به ۶ماهه سال گذشته داشته است. فروش شرکت در بهار بالغ بر ۴۲۳۷‌میلیارد تومان بوده که با ۲۵‌درصد رشد در تابستان به ۵۲۸۶‌میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص با ۱۶‌درصد کاهش در فصل تابستان نسبت به بهار از ۴۵‌درصد به ۲۹‌درصد رسیده است. همچنین حاشیه سود خالص نیز با افت ۹‌درصد از ۳۸‌درصد در بهار به ۲۹‌درصد در تابستان افزایش داشته است.

خودرو: ایران‌خودرو در ۶ماهه سال‌جاری ۴۹۶۳‌میلیارد تومان معادل ۱۶۵ریال به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۴۵‌درصد کاهش داشته است. فروش شرکت در ۶ماهه سال‌جاری ۴۴هزار و ۵۹۹‌میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱‌درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از منفی ۲۱‌درصد به منفی ۳‌درصد افزایش پیدا کرده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند