خکاوه: شرکت سایپا دیزل در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه به سود خالص ۲۰۵‌میلیارد تومانی (معادل ۷۷۸ ریال به ازای هر سهم) دست یافت. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، شرکت ۶۱۱ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده بود.  «خکاوه» در این دوره ۴۵۷‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که رشد حدود ۴۰۰‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص آن با رشد ۵ واحد ‌درصدی به محدوده ۴۸‌درصد رسیده است. در دو فصل بهار و تابستان، این شرکت به ترتیب ۱۳۶ و ۳۲۱‌میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورده است. حاشیه سود ناخالص آن در این دو فصل حدود ۴۸‌درصد بوده و سود خالص هر سهم آن از ۵۸۱ریال در بهار به ۱۹۶ریال در تابستان کاهش یافته است. وجود درآمدهای غیرعملیاتی در بهار, علت بیشتر بودن سود بهار نسبت به تابستان بوده است.

شاوان: پالایشگاه لاوان در ۶ ماهه ابتدای سال‌جاری ۱۳هزار و ۸۴۰ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۵۵‌درصد رشد داشته است.  فروش شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴هزار و ۳۳۳‌میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۶‌درصد رشد داشته است. همچنین فروش شرکت در تابستان ۷۸۱۰‌میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار ۲۰‌درصد رشد را نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به فصل بهار تغییر محسوسی نداشته و به ۴/ ۱۵‌درصد رسیده است. سود خالص هر سهم شرکت در فصل تابستان برابر ۷۰۰۶ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۵/ ۲‌درصد رشد داشته است.

شکبیر: پتروشیمی امیرکبیر ۶ماهه اول امسال ۲۶۰۰‌میلیارد تومان سود خالص (۷۲۵۳ ریال برای هر سهم) کسب کرده که نسبت به ۶ماهه سال گذشته با جهش ۱۷۴‌درصدی همراه بوده است.

فروش شرکت در این دوره بیش از ۱۱هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۴۵‌درصدی نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شکبیر از ۹/ ۲۱‌درصد دوره قبل امسال به ۳/ ۲۸‌درصد رسیده است.  شرکت در تابستان ۶۰۴۳‌میلیارد تومان فروش داشته که ۵‌درصد بیش از بهار است. حاشیه سود ناخالص شرکت هم از ۳/ ۳۳‌درصد فصل بهار، در تابستان به ۵/ ۲۳‌درصد افت کرده است. اما به لطف افزایش در سایر درآمدهای عملیاتی و کاهش در مالیات بر درآمد، سود خالص هر سهم افزایش ۴۳‌درصدی داشته و از ۲۹۸۶ریال در بهار به ۴۲۶۶ریال در تابستان رسیده است.

فملی: ملی مس که در سه‌ماهه سال ۱۴۰۰ سود خوب ۴۷ تومانی را به ازای هر سهم محقق کرده بود؛ در ۶ماهه به سود ۱۲۴تومانی رسیده که رشد ۱۵۶‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. شرکت در سال گذشته ۱۳۰تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود. هر سهم فملی در فصول سوم و چهارم سال گذشته ۳۸ و ۴۳ تومان سود داشت. در فصل چهارم سال مالی گذشته نیز ۱۴هزار ‌میلیارد تومان فروش با حاشیه سود ۶۷‌درصدی، سود عملیاتی ۷۷۰۰ ‌میلیاردی و سود خالص ۸۷۰۰ ‌میلیارد تومانی داشته است. در فصل اول سال مالی ۱۴۰۰ فروش شرکت معادل ۱۳هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان، حاشیه سود ۷۶‌درصد، سود عملیاتی ۷۷۰۰ ‌میلیارد و سود خالص ۸۶۰۰ ‌میلیارد تومانی بوده است. در فصل دوم نیز فروش ۲۲هزار ‌میلیارد تومانی، حاشیه سود ۷۰‌درصد، سود عملیاتی ۱۴هزار میلیارد و سود خالص ۱۵هزار ‌میلیارد تومانی داشته است. حاشیه سود و سود عملیاتی کل سال مالی ۹۹ شرکت نیز برابر ۷۴ ‌درصد و ۲۵هزار ‌میلیارد تومان بوده است.

فولاژ : فولاد آلیاژی ایران در ۶ماه نخست امسال ۱۱۷۸‌میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده (به ازای هر سهم ۹۸تومان) که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۷۴‌درصد رشد داشته است. فروش شرکت در ۶ماهه امسال ۴۱۸۹‌میلیارد تومان بوده که ۷۴‌درصد بیشتر از ۶ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته و ۳۵‌درصد گزارش شده است. فروش ۲۲۱۶‌میلیارد تومانی بهار شرکت با ۱۱‌درصد کاهش در تابستان به ۱۹۷۳‌میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار ۲۹‌درصد بود که در تابستان به ۴۱‌درصد افزایش یافته است. سود آهن و فولاد غدیر و سایر زیرمجموعه‌های با ارزش شرکت نیز در فصل چهارم شناسایی می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند