مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه شامل پذیره‌‌‌نویسی و توزیع اوراق بهادار جدید و تعهد پذیره‌‌‌نویسی، مشاوره در خصوص انتشار اوراق بهادار و بازارگردانی اوراق بهادار می‌شود که این شرکت‌ها در قبال انجام خدمات مذکور و پذیرش ریسک‌های مالی در فرآیند پذیره‌‌‌نویسی انواع اوراق بهادار، کارمزد متناسبی را که حدود آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده، دریافت می‌کنند. علاوه بر این، شرکت‌های تامین مالی از مسیرهای دیگری هم درآمد کسب می‌کنند که در گزارش‌های ماهانه آنها به صورت جزئی ذکر می‌شود.

این درآمدها عمدتا شامل سود بانکی، درآمد تعهد پذیره‌‌‌‌‌‌نویسی یا کارمزد تعهد پذیره‌‌‌‌‌‌نویسی، درآمدهای مربوط به خدمات مشاوره عرضه و پذیرش، درآمدهای مربوط به خدمات بازارگردانی اوراق بهادار و مدیریت دارایی‌‌‌ها می‌شود.

تامین سرمایه امید، ملت، امین، تمدن، لوتوس، نوین و... از مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین شرکت‌های تامین سرمایه فعال در بازار بورس محسوب می‌‌‌شوند. در ادامه مروری بر فعالیت ماهانه شهریور برخی از این شرکت‌ها می‌‌‌کنیم.

تنوین (تامین سرمایه نوین): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۳/ ۱۱۳‌میلیارد تومان درآمد‌ مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶۲/ ۱۲‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۰۴/ ۱۳‌درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش این شرکت، از ابتدای ۶ماه ابتدایی امسال (تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰) جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات برابر با ۶/ ۶۱۴‌میلیارد تومان بوده که بیشتر آن (حدود ۲۵۰‌میلیارد تومان) از دو محل سود بانکی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها حاصل شده است.

شرکت تامین سرمایه نوین در دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۶۸ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۳۷درصد کاهش داشته است.

امید (تامین سرمایه امید): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۷/ ۴۱‌میلیارد تومان درآمد مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵۳/ ۵۸درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۹۲/ ۷درصد کاهش داشته است. با این حال شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۱۵۴۷‌درصد افزایش درآمد داشته است.

طی ۹ ماه ابتدایی سال مالی این شرکت (تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰) برابر با ۹/ ۴۲۷‌میلیارد تومان درآمد ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶/ ۲۴درصد کاهش یافته است.

این شرکت در شهریورماه از دو محل اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیان شناسایی کرده است. زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ناشی از شناسایی زیان کاهش ارزش اوراق اراد۹۰ بوده که درآمد تعهدپذیره‌نویسی آن به مبلغ ۵۶۰/ ۷۶۸میلیون ریال تماما در شهریور ماه شناسایی شده است همچنین زیان ناشی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بابت کاهش ارزش صندوق‌های سهامی بوده است.

شرکت تامین سرمایه امید در دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۸۹ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۶۷‌درصد کاهش داشته است.

لوتوس (تامین سرمایه لوتوس پارسیان): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۴/ ۱۳۱‌میلیارد تومان درآمد مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶/ ۷درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۰۴/ ۱۹درصد افزایش داشته است.

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت برابر با ۸/ ۸۵۴‌میلیارد تومان است.

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۵۳۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۸/ ۳۵‌درصد افزایش داشته است.

تملت (تامین سرمایه بانک ملت): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۳/ ۶۱‌میلیارد تومان درآمد مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۸/ ۳۸درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۴/ ۲۸‌درصد افزایش داشته است.

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت برابر با ۵/ ۳۰۰‌میلیارد تومان است.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۱۴ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل

۱۹/ ۲۹ درصد کاهش داشته است.

امین (تامین سرمایه امین): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲/ ۱۷۱‌میلیارد تومان درآمد‌ مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۲/ ۹۴درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۳/ ۱۳۲درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش این شرکت، از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ جمع درآمد‌های مربوط به فروش و ارائه خدمات برابر با ۳/ ۱۱۲۸‌میلیارد تومان بوده است.

شرکت تامین سرمایه امین در دوره ۹ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۸۶۳ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/ ۱۷۶‌درصد افزایش داشته است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند