شیراز (پتروشیمی شیراز): پتروشیمی شیراز در شهریور ۱۱۹۷.۸‌میلیارد تومان فروش داشته که ۵‌درصد نسبت به فروش ۱۳۵۶.۴‌میلیارد تومانی ثبت شده در مرداد کاهش داشته است. این اتفاق هم به دلیل کاهش مقادیر فروش و هم کاهش قیمت رخ داده است؛ مقدار فروش شرکت در مرداد ۱۹۵‌هزار تن بوده که با ۴‌درصد کاهش به ۱۸۸‌هزار تن در شهریور رسیده است. طبق گزارش‌ها نرخ فروش اوره صادراتی هم ۷‌درصد نسبت به مرداد کاهش داشته است.

هرچند لازم است گفته شود که شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳/ ۱۱۴‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از کل فروش شهریور «شیراز» ۴/ ۲۹‌درصد مربوط به فروش داخلی و ۵/ ۷۰‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور به ۵/ ۵۲۹۴‌میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروش ۶/ ۲۵۶۲‌میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰۶‌درصدی را نشان می‌دهد. با این حال مقدار فروش این دوره ۹۵۷‌هزار تن است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۵‌درصد افت داشته است.

کرماشا (صنایع پتروشیمی کرمانشاه): صنایع پتروشیمی کرمانشاه در شهریور ماه به فروش ۴۳۱‌میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه مرداد و میانگین ۵ماه گذشته به ترتیب رشد ۸۰ و ۴۰‌درصدی را نشان می‌دهد. با این حال درآمد شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵۶/ ۲‌درصد کاهش درآمد داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده، از کل فروش ماهانه این شرکت ۷/ ۳۲‌درصد مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۶۷‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

جمع فروش ۶ماهه نخست سال مالی جاری ۱۹۶۷‌میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۹۹۰‌میلیارد تومان) به میزان ۹۸‌درصد رشد کرده است.

شرکت در این دوره ۲/ ۷۹۹‌میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به رقم به دست آمده در مدت مشابه سال قبل (۵/ ۳۶۳میلیارد تومان) به میزان ۸/ ۱۱۹درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر این تولیدکننده اوره در ۶ماه ابتدایی امسال ۴/ ۱۱۶۸میلیارد تومان صادرات داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶/ ۶۲۹میلیارد تومان) به میزان ۵/ ۸۵‌درصد افزایش یافته است.

«کرماشا» در این ماه ۳۶‌هزار تن اوره صادر کرده که ۷۸‌درصد بیشتر از ماه مرداد بوده است. نرخ فروش این محصول نیز نسبت به ماه گذشته ۱۳‌درصد افزایش یافته و به حدود ۸‌میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

شپدیس (پتروشیمی پردیس): سال مالی شرکت پتروشیمی پردیس منتهی به ۳۱شهریور است. «شپدیس» در آخرین ماه سال مالی جاری ۱۴۰۰، رکورد فروش ماهانه خود را با ثبت ۲۵۶۵‌میلیارد تومان فروش شکست.

مبلغ فروش شرکت در شهریور نسبت به مرداد ۲‌درصد و نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته حدود ۶۴‌درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق گزارش این شرکت از کل فروش شهریور ۸/ ۲۰‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۱/ ۷۹‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

«شپدیس» دوره ۱۲ماهه خود را با بیش از ۱۹هزار و ۸۳۰‌میلیارد تومان فروش پشت سر گذاشت که از این حیث نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۳۳۰‌درصدی نشان می‌دهد.

شرکت در این دوره ۲/ ۵۰۷۹‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۹/ ۱۴,۷۵۶‌میلیارد تومان صادرات داشته است، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل فروش داخلی و خارجی شرکت به ترتیب برابر با ۱/ ۲,۰۱۲ و ۹/ ۵,۸۲۱‌میلیارد تومان بوده است که هر دو آنها بالای ۱۵۰‌درصد افزایش یافته‌‌‌اند.

این شرکت در شهریور ۳۴۴‌هزار تن اوره و ۲۳‌هزار تن آمونیاک به فروش رساند. مقدار فروش اوره و آمونیاک شرکت در ماه گذشته به ترتیب برابر ۳۷۲ و ۱۸‌هزار تن بود. نرخ فروش اوره صادراتی شرکت در شهریور نسبت به مرداد ۹‌درصد افزایش یافت و به حدود ۸‌میلیون تومان در هر تن رسید. نرخ فروش اوره داخلی شرکت مانند ماه گذشته برابر ۴.۶‌میلیون تومان در هر تن بوده است.

خراسان (پتروشیمی خراسان): پتروشیمی خراسان حتی از بهار پربار خود هم بهتر عمل کرده است. فروش ۱۲۲۷‌میلیارد تومانی تابستان امسال شرکت ۲۳۳‌درصد بیش از تابستان ۹۹ است.

این شرکت در دوره یکماهه شهریور به مبلغ فروش ۶۱۶‌میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درآمد ماهانه ۵ ماه ابتدای سال ۱۱۳‌درصد و نسبت به مردادماه ۱۳۳ ‌درصد رشد داشته است. لازم به توضیح است که دلیل افزایش فروش شهریور نسبت به ماه قبل ناشی از فروش مقدار ۲۵هزار تن اوره فله ذخیره شده در انبار است که از این مقدار، ۲۳هزار و ۵۸۵تن آن مربوط به مرداد ماه بوده است.در ۶ماه ابتدایی سال، شرکت ۲۰۶۶‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۸‌درصد رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش در ۶ماه ابتدایی سال، حدود ۲۷۲‌هزار تن انواع محصولات مختلف فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵‌درصد رشد داشته است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند