گوهران (سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید): این شرکت سرمایه‌گذاری در دوره یکماهه منتهی به ۳۱شهریورماه امسال به میزان ۸/ ۴۰‌میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود به دست آورده است. با این حال شرکت در این دوره یکماهه، درآمد حاصل از سود سهام نداشته است. گزارش ماهانه این شرکت نشان می‌دهد که ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی دوره یکماهه منتهی به شهریورماه از مبلغ ۳,۳۶۷‌میلیارد تومان به مبلغ ۳,۰۷۴‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای دوره ۶/ ۸‌درصد کاهش یافته است. بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت در انتهای شهریورماه ۵/ ۷۱۵‌میلیارد تومان بوده که قیمت بازاری آن به میزان ۳۲۹‌درصد رشد کرده است.

واتی (گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند): این شرکت هم در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال‌جاری به میزان ۷/ ۱‌میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود محقق کرده است. همچنین درآمد حاصل از سود سهام محقق شده تا پایان شهریورماه ۲۷۷‌میلیون تومان بوده است. طبق گزارش ماهانه، از ابتدای سال مالی تا ۳۱شهریورماه سال‌جاری درآمد حاصل از سود سهام مجمع شرکت ۲۷۷‌میلیون تومان و درآمد حاصل از سود سهام محقق شده ۵/ ۷۵‌میلیارد تومان بوده است. ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی دوره یکماهه منتهی به شهریورماه از مبلغ ۹,۲۶۹‌میلیارد تومان به ۸,۳۶۵‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای دوره ۷/ ۹‌درصد کاهش یافته است. در انتهای شهریورماه بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت برابر با ۷۱۱‌میلیارد تومان بوده که با رشد ۱۰۷۵‌درصدی به مبلغ ۸,۳۶۵‌میلیارد تومان رسیده است.

ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان): در دوره یکماهه منتهی به ۳۱شهریورماه سال‌جاری سود محقق شده این شرکت از محل واگذاری سهام ۴/ ۱۰‌میلیارد تومان بوده است. شرکت در دوره یکماهه منتهی به شهریورماه درآمد حاصل از سود سهام محقق شده نداشته است. همچنین از ابتدای سال مالی تا ۳۱ شهریورماه امسال درآمد حاصل از سود سهام مجمع شرکت در سال‌جاری برابر با صفر و درآمد حاصل از سود سهام محقق شده به میزان ۸۷۷‌میلیارد تومان بوده است. ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت طی دوره یکماهه منتهی به شهریورماه از مبلغ ۲۹هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان به ۲۶هزار و ۲۹۷‌میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای دوره ۷/ ۱۱درصد کاهش یافته است. بهای تمام شده پرتفوی بورسی این شرکت در انتهای شهریورماه برابر با ۵,۵۱۷‌میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۷۶‌درصدی به مبلغ ۲۶هزار و ۲۹۷‌میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و اوراق تسهیلات مسکن طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال‌جاری مبلغ ۱/ ۳‌میلیارد تومان و در دوره ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه امسال مبلغ ۳/ ۶‌میلیارد تومان بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند