«فسپا»: آمارها نشان می‌دهد که گروه صنعتی سپاهان در شهریورماه با وجود افزایش نرخ‌های فروش این شرکت، با افت درآمد مواجه بوده است.  این گروه در دوره یکماهه شهریور، به مبلغ ۱۹۸‌میلیارد تومان فروش دست یافت که نسبت به میانگین درآمد ماهانه پنج‌ماه ابتدای سال ۵/ ۶‌درصد رشد و نسبت به مردادماه ۱۵درصد افت داشته است.  در ۶ماه ابتدایی سال، شرکت ۱۱۲۸‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱درصد رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش در ۶ماه ابتدایی سال نیز حدود ۵۰ هزارتن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶‌درصد افت داشته، ضمن آنکه صادرات شرکت نیز تقریبا صفر شده است.  فسپا در شهریورماه حدود ۸ هزارتن محصول فروخته که نسبت به مردادماه ۲۲‌درصد افت داشته است. نرخ فروش «لوله‌های گازی و صنعتی» نسبت به مردادماه ۷/ ۷‌درصد رشد داشته است.  آخرین قیمت سهم ۲۱۵۰تومان بوده و در یک ماه گذشته ۲/ ۱۲درصد افت قیمت داشته است.

«بوعلی»: شرکت پتروشیمی بوعلی در فروش ماهانه خود در شهریورماه رکورددار شده است. طبق گزارش ماهانه، این شرکت در دوره یکماهه شهریور، به مبلغ فروش ۲۳۸۰‌میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درآمد ماهانه پنج‌ماه ابتدای سال ۵۴‌درصد و نسبت به مردادماه ۷۰‌درصد رشد داشته است.  در ۶ماه ابتدایی سال نیز شرکت ۱۰هزار و ۱۲۸‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰‌درصد رشد داشته است. از لحاظ مقدار فروش در ۶ماه ابتدایی سال، حدود ۷۵۱‌هزار تن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.  بوعلی در شهریورماه ۱۶۸هزارتن محصول فروخته که نسبت به مردادماه ۸۱‌درصد رشد داشته است. نرخ‌های فروش محصولات نیز نسبت به مردادماه رشد داشته‌اند.

«پکرمان»: گروه صنعتی بارز در شهریور ماه ۴۹۴‌میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد. مبلغ فروش شرکت نسبت به فصل بهار ۳۷‌درصد و نسبت به میانگین پنج‌ماه منتهی به مرداد ۲۵‌درصد افزایش یافت.  همچنین جمع درآمد فروش شرکت در دوره ۶ماهه منتهی به شهریور با رشد ۹۰‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲۴۶۰‌میلیارد تومان رسید.  مقدار فروش پکرمان در شهریور نسبت به مرداد ۳۶‌درصد افزایش یافت و به بیش از ۹۱۰۰ تن رسید. نرخ فروش تایر رادیال و بایاس نیز بدون تغییر نسبت به ماه گذشته حدودا برابر ۵۵‌هزار تومان در هر کیلوگرم بوده است.

«بترانس»: شرکت ایران ترانسفو رشد قابل‌توجه درآمد در شهریورماه نسبت به پنج‌ماه ابتدای سال به ثبت رسانده است.  بترانس در دوره یکماهه شهریور، به مبلغ فروش ۲۴۸‌میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درآمد ماهانه پنج‌ماه ابتدای سال ۱۵۱‌درصد و نسبت به مردادماه ۶۸‌درصد رشد داشته است.  در ۶ماه ابتدایی سال، شرکت ۷۴۱‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳‌درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت از لحاظ مقدار فروش در ۶ماه ابتدایی سال، ۴۵۱۳مگاولت آمپر، ترانسفورماتور فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸درصد افت داشته است. بترانس در شهریورماه ۱۳۶۸مگاولت ترانسفورماتور فروخته که نسبت به مردادماه ۶۵‌درصد رشد داشته است. نرخ فروش «ترانسفورماتور قدرت»، «ترانسفورماتور فوق توزیع» و «ترانسفورماتور توزیع» نسبت به مردادماه به ترتیب منفی۸، ۸ و ۲۶درصد تغییر داشته است.

«شکربن»: شرکت کربن ایران در دوره یکماهه شهریور، به مبلغ فروش ۸۳‌میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین درآمد ماهانه پنج‌ماه ابتدای سال ۶‌درصد و نسبت به مردادماه ۲۶درصد رشد داشته است.  در ۶ماه ابتدایی سال، شرکت ۴۷۴‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳درصد رشد داشته است. شکربن از لحاظ مقدار فروش در ۶ ماه ابتدایی سال، حدود ۲۰‌هزار تن دوده صنعتی فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی رشد داشته است.  شرکت همچنین در شهریورماه ۳۳۷۴ تن دوده فروخته که نسبت به مردادماه ۲۳‌درصد رشد داشته است. نرخ‌های فروش ریالی داخلی و صادراتی نیزدر این یک ماه تغییر چندانی نداشته‌اند.

«دکپسول»: شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در دوره یکماهه شهریور ۱۴۰۰ به درآمد ۲۸‌میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مرداد ماه ۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد.  دکپسول مجموعا در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۱۵۹‌میلیارد تومان فروش داشته که از این لحاظ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجه ۱۲۳‌درصدی نشان می‌دهد. شرکت در ماه شهریور نیز جمعا ۵۷۳‌میلیون عدد «پوکه کپسول دارویی» فروخته که نسبت به مرداد ۵‌درصد رشد داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند