«سباقر»: شرکت سیمان باقران در گزارش ماهانه خود که روی کدال قرار داده است، از کسب درآمد ۸/ ۳۹‌میلیارد تومانی طی یک ماه شهریور خبر داده است؛ رقمی که نسبت به مردادماه به میزان ۶/ ۳‌درصد و همین‌طور نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲/ ۶۸‌درصد رشد کرده است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد، فروش شهریور شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۶/ ۱۱۳درصد افزایش یافته است. طبق این اطلاعات ۷/ ۴۱‌درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۵۸‌درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است.

سیمان باقران از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۹/ ۱۵۷‌میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۶/ ۸۷‌میلیارد تومان) به میزان ۳/ ۸۰‌درصد رشد داشته است.

از کل ارزش ۱۵۷‌میلیاردی فروش شرکت، ۳/ ۵۵‌میلیارد تومان در بازار داخل و ۱۰۲‌میلیارد تومان در بازارهای خارجی تحقق یافته است. این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷/ ۱۶ و ۳/ ۷۱‌میلیارد تومان بوده است، بنابراین فروش داخلی شرکت طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۵/ ۲۳۱‌درصد و صادرات آن حدود ۴۴‌درصد رشد را به ثبت رسانده است. بر اساس این آمارها شرکت سیمان باقر را می‌توان یک شرکت صادرات‌‌‌‌محور قلمداد کرد.

«اتکام»: بیمه اتکایی امین در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۶/ ۱۹‌میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد و در مقابل مبلغ ۸/ ۴‌میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است، بنابراین این شرکت در این دوره تراز مثبت ۸/ ۱۴‌میلیارد تومان را ثبت کرده است. تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳/ ۹۶درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷/ ۱۰۵درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش ماهانه، بیمه اتکایی امین از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور هم مبلغ ۲/ ۱۸۰‌میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد و همچنین مبلغ ۶/ ۶۰‌میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است. از همین رو شرکت یادشده طی این دوره تراز مثبت ۶/ ۱۱۹‌میلیارد تومان را ثبت کرده است. هرچند ارقام مربوط به تراز مثبت برای سوددهی شرکت‌های بیمه‌‌‌‌ای اهمیت بالایی دارد، اما آنچه که برای اینگونه شرکت‌ها به عنوان اهرم‌های سودساز اصلی محسوب می‌شود نحوه سرمایه‌گذاری این درآمدهاست که البته محاسبات آن در گزارش‌های ماهانه ارائه نمی‌شود.

«فاراک»: ماشین‌سازی اراک در دوره یکماهه منتهی به شهریور ماه امسال، مبلغ ۸/ ۸۷‌میلیارد تومان درآمدهای مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است، این رقم نسبت به ماه قبل ۳/ ۷۱‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۵/ ۱۰۰درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس آمار ماهانه ماشین‌‌‌‌سازی اراک، از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری جمع درآمدهای مربوط به فروش و ارائه خدمات این شرکت به میزان ۵/ ۸۹۵‌میلیارد تومان است.

باید گفت بخش عمده‌ای از درآمد این شرکت مربوط به پروژه‌هایی است که به روش ‌درصد پیشرفت کار محاسبه می‌شود و در بازه زمانی یکماهه گزارش امکان محاسبه دقیق آنها وجود ندارد، بنابراین گفته شده اطلاعات درآمد مربوط به این پروژه‌ها به محض آماده شدن متعاقبا ارسال خواهد شد.

«پلاسک»: کارخانه‌ پلاسکوکار سایپا در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه امسال، مبلغ ۵/ ۱۹۵‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۶/ ۶۳‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶/ ۸۶‌درصد افزایش داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریورماه هم جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۲/ ۷۲۴‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبال (۴/ ۲۶۳میلیارد تومان) به میزان ۹/ ۱۷۴‌درصد افزایش یافته است. کل رقم ۷۲۴‌میلیارد تومانی شرکت طی این دوره از بازار داخلی کشور به دست آمده است، بنابراین کارخانه‌ پلاسکوکار سایپا در این دوره صادراتی نداشته است.

«پتایر»: شرکت تولیدی ایران تایر در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۱۳۸‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است؛ درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵/ ۳۷‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱/ ۲۸درصد افزایش داشته است.

طبق اطلاعات منتشرشده، شرکت تولیدی ایران تایر در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه، مبلغ ۷/ ۷۵۲‌میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری هم جمع درآمدهای شرکت ۷/ ۶۷۶‌میلیارد تومان بوده و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۹/ ۴۱۶‌میلیارد تومان بوده که ۳/ ۶۲‌درصد افزایش یافته است.

تمام درآمدهای ۶ماهه شرکت مذکور از طریق فروش داخلی به دست آمده است.  جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره ۶ ماهه برابر با ۷/ ۷۵۲‌میلیون تومان است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند