«غاذر»: شرکت کشت و صنعت پیاذر در ماه پایانی تابستان به میزان ۹/ ۷‌میلیارد تومان درآمد داشته است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۸/ ۶۴‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳/ ۸۸‌درصد افزایش داشته است. طبق آمارها، ۷/ ۹۲‌درصد فروش این ماه شرکت مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۷‌درصد آن به صورت صادرات به دست آمده است. همچنین این شرکت از ابتدای امسال تا پایان شهریور به میزان ۲۹‌میلیارد تومان از محل فروش کالاهای خود درآمد به دست آورده و این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲/ ۲۲میلیارد تومان) به میزان ۹/ ۳۰‌درصد رشد کرده است. ۵/ ۲۶میلیارد تومان از این رقم فروش داخلی و ۵/ ۲‌میلیارد تومان مربوط به صادرات شرکت بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل فروش داخلی شرکت برابر با ۶/ ۲۱میلیارد تومان بوده و صادرات آن به میزان ۵۴۶‌میلیون تومان بوده است. بنابراین کشت و صنعت پیاذر از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۷/ ۲۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به درآمد مرتبط با بازار داخلی خود و ۲۵۶‌درصد به مبلغ فروش صادراتی خود افزوده است.

«سدور»: شرکت سیمان دورود در ماه شهریور به میزان ۴/ ۵۲‌میلیارد تومان درآمد داشته است، رقمی که نسبت به ماه قبل ۱۰۰ ‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۲۰افزایش داشته است.

طبق گزارش بیشترین درآمد شرکت در این ماه از فروش داخلی به دست آمده است، به طوری که از رقم ۵۲‌میلیارد تومان ۸/ ۸۲درصد از بازار داخل و ۲/ ۱۷‌درصد از فروش خارجی حاصل شده است.

در دوره مذکور مقدار ۲۶هزار و ۶۹۳تن سیمان فله به مبلغ ۱۱۴میلیاردو ۴۲۹‌میلیون ریال و مقدار ۵۶هزار و ۹۲۱تن سیمان کیسه از نوع تیپ۱، تیپ۲، تیپ۵ و پوزولان به مبلغ ۳۱۹میلیارد و ۷۹۸‌میلیون ریال از طریق بورس کالا به فروش رسیده است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال جمع درآمدهای شرکت ۴/ ۱۷۱‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۰۱‌میلیارد تومان) به میزان ۶۹‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۱/ ۱۲۹میلیارد تومان فروش داخلی و ۳/ ۴۲میلیارد تومان صادرات داشته است، این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴/ ۲۹ و ۳۰۸۴‌درصد رشد ثبت کرده است.

«سخاش»: شرکت سیمان خاش در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۹/ ۴۵‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۴/ ۱۵۹‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳/ ۹۱‌درصد افزایش داشته است. در دوره مذکور مقدار ۵۱/ ۳۹۵۲۰تن سیمان پاکتی از نوع تیپ۲ و پوزولانی و به مبلغ ۲۹۰میلیارد و ۱۶۳میلیون ریال و مقدار ۴۶/ ۲۴۷۰۷تن سیمان فله از نوع تیپ۲ و پوزولانی و به مبلغ ۱۵۶میلیارد و ۲۸۱میلیون ریال از طریق بورس کالا به فروش رسیده است.

همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری جمع درآمدها شرکت ۷/ ۱۶۵‌میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳/ ۱۱۰‌میلیارد تومان) به میزان ۲۲/ ۵۰‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۶/ ۱۶۴‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۱/ ۱‌میلیارد تومان صادرات داشته است. این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶/ ۷۱ و ۱/ ۹۲درصد افزایش یافته است.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند