نفت پارس (شنفت): این شرکت هر ماه به‌طور میانگین ۳۱‌میلیون لیتر انواع محصولات روانکار تولید کرده است. مطابق با همین رویه در تیر ماه هم توانسته ۳۱‌میلیون لیتر تولید کند که این مقدار در مرداد به ۲۹‌میلیون لیتر رسیده است. میزان فروش محصولات نفت پارس هم در تیر و مرداد به ترتیب ۲۵ و ۳۲‌میلیون لیتر بوده است.

رقم فروش این شرکت در تیر ماه ۴۳۸‌میلیارد تومان و در مرداد مبلغ ۵۴۰‌میلیارد تومان بوده است. از همین رو رشد فروش ماهانه شرکت (مرداد نسبت به تیر) به میزان ۲۳‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۱‌درصد بوده است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۱۴۸‌درصد افزایش درآمد داشته است. در مقام مقایسه باید گفت «شنفت» با فروش ۳،۷۳۴‌میلیارد تومانی در سال گذشته توانسته بود میانگین فروش ماهانه‌‌‌ای برابر با ۳۱۱‌میلیارد تومان داشته باشد.

بر اساس گزارش این شرکت، از کل رقم فروش شرکت در مرداد ۸/ ۵۱درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۴۸‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.

طبق این گزارش از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری جمع درآمدها شرکت ۲,۴۸۶میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴۴‌درصد رشد کرده است.

شرکت در این دوره ۱,۱۳۸میلیارد تومان فروش داخلی و همین‌طور ۱,۳۴۷میلیارد تومان صادرات داشته است. در مدت مشابه سال قبل مقدار فروش داخلی برابر با ۶۸۹‌میلیارد تومان (رشد ۹۹/ ۶۴درصدی) و مقدار صادرات برابر با ۳۲۷‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین صادرات شرکت هم رشد ۳۱۱درصدی را طی این دوره به ثبت رسانده است.

نفت ایرانول (شرانل): نفت ایرانول هم در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۵۷۵‌میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل ۷/ ۴‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۵‌درصد افزایش داشته است.

همچنین این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳/ ۶۴‌درصد افزایش درآمد داشته است. ‌۸۵درصد فروش مرداد شرکت در داخل و ۸/ ۱۴‌درصد آن در خارج تحقق یافته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری هم شرکت به میزان ۲,۷۶۵میلیارد تومان درآمد کسب کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴۴‌درصد رشد کرده است.  فروش داخلی شرکت در این دوره ۲,۰۲۵میلیارد تومان و فروش خارجی آن ۷۴۰میلیارد تومان بوده است. این ارقام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ و ۱۳۵‌درصد رشد کرده‌‌‌اند.  شرکت نفت ایرانول در مجمع امسال ۵۰۰ تومان سود به ازای هر سهم معادل ۹۱‌درصد سود دوره را تقسیم کرد. شرانل سعی دارد تولید ۱۴۰۰ را به سطح ظرفیت اسمی خود برساند. شرکت با این اقدام قصد گرفتن سهم بازار بیشتر و تمرکز بیشتر بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارد.

نفت بهران (شبهرن): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۶/ ۸۵۲‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۸/ ۱۱‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۲‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۲/ ۹۰‌درصد افزایش درآمد داشته است. ‌۶۸درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و ۶/ ۳۱‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۳,۴۳۵میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۱,۶۹۰میلیارد تومان) به میزان ۱۰۳ افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۳/ ۲,۳۷۲میلیارد تومان فروش داخلی و ۸/ ۱,۰۶۲میلیارد تومان صادرات داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل مقدار فروش داخلی شرکت برابر با ۵/ ۱,۳۳۴میلیارد تومان و فروش صادراتی ۳۵۵میلیارد تومان بوده است. بنابراین فروش داخل و خارج نفت بهران به ترتیب طی این دوره ۷۷ و ۱۹۹‌درصد رشد ثبت کرده است.

شرکت نفت بهران هم در مجمع امسال ۱۱۵ تومان سود به ازای هر سهم معادل ۸۳‌درصد سود خالص دوره را تقسیم کرد. «شبهرن» ۴۲‌درصد سهم بازار رادارد. رقم صادرات این شرکت در سال گذشته بیشتر از بودجه و حدود ۸۱‌میلیون دلار بوده است. برای ۱۴۰۰ قصد دارند صادرات را تا ۱۰۰‌میلیون دلار افزایش دهند.

از اقدامات مهم انجام شده ارائه روغن موتور ویژه هواپیماهای سبک و فوق سبک با نام بهران اوج بوده است. همچنین رشد حدود ۷‌درصدی صادرات پارافین و ورود به بازارهای جدید اوکراین و افغانستان و صادرات روغن پایه به سوریه پاکستان و افغانستان از دیگر دستاوردهای شرکت است.

نفت سپاهان (شسپا): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۱,۱۹۱‌میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل ۸۵/ ۱۹‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶۱/ ۲۵‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳۱/ ۱۴۴‌درصد افزایش درآمد داشته است. ۷/ ۴۲‌درصد درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۵۷درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۴,۹۸۶‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۱,۸۶۳‌میلیارد تومان) به میزان ۱۶۷‌درصد درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۲,۵۳۹‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۲,۵۰۱میلیارد تومان صادرات داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل مقدار فروش داخلی برابر با ۵/ ۸۴۵‌میلیارد تومان (رشد ۲۰۰درصدی) و مقدار صادرات برابر با ۱,۰۶۰میلیارد تومان (رشد ۱۳۵درصدی) بوده است. جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره هم برابر با مبلغ ۶/ ۲۸۲‌میلیون تومان است.  

نفت سپاهان در دوازده‌ماهه سال‌گذشته ۱۷۸ تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. سهم در فصل اول، دوم و سوم به ۱۹، ۴۴ و ۶۰ تومان سود ثبت کرده بود و در فصل چهارم سود ۵۵ تومانی را گزارش کرده است. سود سهم سال ۹۸ شرکت ۱۰۲تومان بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند