«غپینو»: شرکت صنعتی پارس مینو طی مرداد ماه امسال، مبلغ ۲/ ۳۶میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۵۸ درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵/ ۲۸درصد کاهش درآمد داشته است. نسبت فروش داخلی و خارجی این شرکت طی یک ماه مرداد هم ۹۰ به ۱۰ بوده است، به بیان دیگر۹۰ درصد فروش شرکت در بازار داخلی و ۱۰ درصد صادرات داشته است. شرکت در دوره ۵ ماهه ۱/ ۳۶۵میلیارد تومان فروش داخلی و ۱/ ۲۳میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است؛ این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۳/ ۲۲۸ و ۹/ ۱۰میلیارد تومان بوده است. بنابراین فروش داخلی و صادراتی شرکت طی این ۵ ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹/ ۵۹ و ۱۱۱درصد افزایش یافته است.

«غمینو»: شرکت صنایع غذایی مینو شرق در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۴/ ۳۲میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۹/ ۱۳درصد افزایش یافته است. ۷۲درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و ۲۷درصد مربوط به کل صادرات شرکت است. در ۵ ماه ابتدایی امسال هم شرکت ۷/ ۱۳۵میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵درصد رشد کرده است. ۱۰۹میلیارد تومان از این درآمد مربوط به فروش داخلی داخلی بوده که نسبت به سال گذشته ۸۱درصد افزایش یافته است. صادرات شرکت هم در این دوره ۲۰۷درصد رشد ثبت کرده است.

«غگرجی»: شرکت بیسکویت گرجی هم در دوره یکماهه مرداد مبلغ ۴/ ۲۸میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به درآمد شرکت در تیرماه ۲/ ۴درصد و نسبت به مرداد سال گذشته به میزان ۹/ ۳۸درصد افزایش یافته است. طبق گزارش ماهانه حدود ۹۴درصد فروش مرداد شرکت در بازار داخلی و ۶درصد آن در بازار خارجی به دست آمده است.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند