«بنو»: شرکت بیمه تجارت نو که در حال حاضر چهارمین شرکت بورسی از لحاظ ارزش بازاری در صنعت بیمه محسوب می‌شود، طی خرداد سال‌جاری از محل بیمه‌نامه‌های صادر شده درآمدی معادل ۲۸۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان کسب کرد. درآمد این شرکت از محل بیمه‌نامه‌های صادر شده در مقایسه با دومین ماه از سال ۱۴۰۰، با افزایش ۲۰۴ درصدی مواجه شد. بیمه درمان و بیمه ثالث اجباری به ترتیب با ۱۳۱ میلیارد و ۳۹ میلیارد تومان که معادل ۴۷ و ۱۴ درصد می‌شود، بیشترین درصد از درآمد شرکت را به خود اختصاص دادند. این شرکت بیمه‌ای در خرداد مبلغ ۶۰ میلیارد تومان را صرف خسارت پرداختی کرد که در مقایسه با اردیبهشت ماه افزایش ۸ میلیاردی محسوب می‌شود. بخش درمان و زندگی با ۶۴ و ۱۲ درصد بیشترین سهم را در خسارت پرداختی داشتند. «بنو» نسبت به عملکرد یک‌ماهه مشابه سال قبل ۱۵۶ درصد افزایش درآمد داشته است. تناسب حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی خرداد ۱۴۰۰ معادل ۸۶/ ۴ مرتبه بود، در حالی که متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۲ ماه گذشته معادل ۲۵/ ۲ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۳ ماه به ۱۸/ ۳ مرتبه رسیده است. «بنو» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیون تومان طی عملکرد ۳ ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۰ از محل فروش حق بیمه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸‌درصد افزایش به حساب می‌آید.

«البرز»: شرکت بیمه البرز که در خرداد از محل بیمه‌نامه‌های صادر شده درآمدی معادل ۳۷۷ میلیارد تومان کسب کرد. مقایسه عملکردی خرداد و اردیبهشت شرکت نشان می‌دهد درآمد شرکت از این محل در خرداد حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بیمه ثالث اجباری و بیمه درمان با ۱۱۴ و ۸۴۵ میلیارد تومان بیشترین سهم را در درآمد اردیبهشت ماه شرکت به خود اختصاص دادند. این شرکت بیمه‌ای در سومین ماه از سال‌جاری مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان صرف خسارت پرداختی ناشی از بیمه‌نامه‌های صادر شده کرد. در این بین سهم بخش درمان با ۵۳درصد که معادل ۱۱۷ میلیارد تومان است، بیشتر از بخش‌های دیگر بود. شرکت بیمه البرز در مقایسه با عملکرد یک‌ماه مشابه سال قبل ۳۶درصد افزایش درآمد داشته است. تناسب حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی خرداد ۱۴۰۰ معادل ۷۱/ ۱ مرتبه بوده، در حالی که متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۲ ماه گذشته معادل ۰۱/ ۴ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۳ ماه به ۹۹/ ۲ مرتبه رسیده است. البرز طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال‌جاری از محل فروش حق بیمه یک هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۳‌ درصد افزایش محسوب می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند