«بنو»: شرکت بیمه تجارت نو که در حال حاضر سومین شرکت بورسی از لحاظ ارزش بازاری در صنعت بیمه محسوب می‌شود، طی اردیبهشت سال جاری از محل بیمه نامه‌های صادر شده درآمدی معادل ۹۲ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان کسب کرد. درآمد این شرکت از محل بیمه نامه‌های صادر شده در مقایسه با اولین ماه از سال ۱۴۰۰، با کاهش ۲۶ درصدی مواجه شد. بیمه ثالث اجباری و بیمه درمان به ترتیب با ۲۷ میلیارد و ۱۷ میلیارد تومان که معادل ۲۹ و ۱۸ درصد می‌شود، بیشترین درصد از درآمد شرکت را به خود اختصاص دادند. این شرکت بیمه‌ای در اردیبهشت ماه مبلغ ۵۱ میلیارد تومان را صرف خسارت پرداختی کرد که در مقایسه با فروردین ماه افزایش ۶ میلیاردی محسوب می‌شود. بخش درمان و زندگی با ۶۷ و ۱۷ درصد بیشترین سهم را در خسارت پرداختی داشتند. «بنو» نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش درآمد داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت ۸۱ درصدی را ثبت کرد. بیمه تجارت نو با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیون تومان طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل فروش حق بیمه ۲۱۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۲۶ درصد را ثبت کرد.

«البرز»: شرکت بیمه البرز که در ماه جاری از محل بیمه نامه‌های صادر شده درآمدی معادل ۵۷۶ میلیارد تومان کسب کرد، بعد از بیمه آسیا بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بازار سرمایه به خود اختصاص داد. بیمه درمان و بیمه ثالث اجباری با ۲۲۹ و ۱۱۵ میلیارد تومان بیشترین سهم را در درآمد اردیبهشت ماه شرکت به خود اختصاص دادند. درآمد اردیبهشت شرکت از محل بیمه نامه‌های صادر شده نسبت به فروردین ماه با رشد ۷ درصدی مواجه شد. این شرکت بیمه‌ای در دومین ماه از سال جاری مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان صرف خسارت پرداختی ناشی از بیمه نامه‌های صادر شده کرد. در این بین سهم بخش درمان با ۴۷درصد که معادل ۷۹ میلیارد تومان است، بیشتر از بخش‌های دیگر بود. شرکت بیمه البرز در مقایسه با عملکرد یک‌ماه مشابه سال قبل ۱۰۶درصد افزایش درآمد داشته است. شرکت در اردیبهشت ماه تراز مثبت ۲۳۹ درصدی را ثبت کرده است. بیمه البرز با سرمایه ثبت شده ۱۴ هزار میلیارد تومان طی عملکرد ۲ ماه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ از محل فروش حق بیمه یک هزار و ۱۱۲میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۰۱درصدی را ثبت کرد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند