«فاسمین»

شرکت کالسیمین که با نماد «فاسمین» در تابلوی اصلی بورس معامله می‌شود، در یک ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت درآمد ۲۸۲ میلیارد تومانی کسب کرد که در مقایسه با درآمد ماه قبل از آن رشد ۳ هزار و ۳۶ درصدی داشت. بیشترین درآمد شرکت را در اردیبهشت ماه،‌ شمش روی صادراتی و کنسانتره سرب تشکیل داده‌اند. میانگین نرخ فروش محصولات در اردیبهشت ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ثبت شده است که بیشترین نرخ فروش مربوط به محصول شمش روی صادراتی با ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر تن بود. میزان فروش شرکت در ماه گذشته ۵ هزار و ۵۳۲ تن بود. این عدد برای فروردین ۱۴۵ تن ثبت شد. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۰۸‌درصد افزایش یافته است. مقدار ۹۰‌درصد از درآمد عملیاتی شرکت از طریق فروش صادراتی و ۱۰‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷۷‌درصد محسوب می‌شود.

«فسرب»

درآمد ماهانه شرکت ملی سرب و روی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری ۶۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان بوده است. مقایسه عملکرد دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که درآمد اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه رشد ۱۴۵ درصدی داشته است. میزان فروش شرکت در اردیبهشت ماه با رشد ۱۲۸ درصدی نسبت به فروردین ماه یک هزار و ۲۵۵ تن ثبت شده است. ۹۹ درصد از درآمد این شرکت در فروردین و اردیبهشت از فروش شمش سرب حاصل شده است. نرخ فروش این محصول در فروردین ماه ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر تن و در اردیبهشت ماه ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۴۰۰‌درصد افزایش یافته است. باید گفت که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۶ میلیارد تومان بوده که فروش اردیبهشت ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۲ درصد بیشتر بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۹۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ افزایش ۴۹۶‌درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند