«حآسا»

شرکت آسیا سیر که در بخش ریلی صنعت حمل و نقل فعالیت دارد در اسفند‌ماه منتهی به سال گذشته توانست ۳۷ میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته افت ۷درصدی محسوب می‌شود. مقایسه فروش شرکت در اسفند‌ماه ۹۹ با ‌ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میزان درآمد شرکت ۷۶ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط درآمد شرکت در سال ۹۹، رقم ۲۵‌ میلیارد تومان ثبت شده است که درآمد اسفند در مقایسه با متوسط فروش سال ۹۹، ۳۲ درصد بیشتر به‌حساب می‌آید. گفتنی است تمامی درآمد شرکت در سال گذشته از طریق فروش داخلی بود. این شرکت حمل و نقلی با ارزش بازاری ۳۵‌هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال مالی تا ۳۰ اسفند ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه رشد ۵۹درصدی را ثبت کرده است.

«حتوکا»

درآمد ‌ماهانه شرکت حمل و نقل توکا در اسفند‌ماه امسال ۱۹میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به بهمن‌ماه ۹۹ که درآمد شرکت ۱۹‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت شد، افزایش ۲ درصدی به‌حساب می‌آید. این شرکت درآمد‌های خود را از راه‌های زیادی به‌دست آورده که بیشترین درآمد شرکت متعلق به درآمد مکانیزم‌ها بوده است. مقایسه فروش شرکت در اسفند‌ماه ۹۹ با‌ ماه مشابه در سال‌۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۶۲درصد افزایش یافته است. درآمد اسفند‌ماه شرکت ۲۶درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. گفتنی است تمامی درآمد حاصل شده شرکت از طریق فروش صادراتی بوده است. این شرکت با ارزش بازاری ۱۰ هزار میلیارد تومان و سرمایه ثبت‌شده ۳۳۰ میلیارد تومان از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۰۷ میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۱درصدی داشته است.

«حپترو»

درآمد ‌ماهانه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در اسفند‌ماه سال گذشته ۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به بهمن‌ماه ۹۹ کاهش ۲۲‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند‌ماه ۹۹ با‌ ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۷۵‌درصد کاهش یافته است. درآمد اسفند‌ماه شرکت ۲۰‌درصد کمتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۱ میلیارد تومان فروش ثبت کرده که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ کاهش ۱۵‌درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند