بپاس: شرکت بیمه پاسارگاد طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۹۹  از محل فروش بیمه‌نامه ۶۳۱ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان درآمد داشته است که ۵۳ درصد از درآمد این شرکت را حق بیمه بخش زندگی – اندوخته‌دار تشکیل داده است. درآمد شرکت از این بخش ۳۳۴ میلیارد تومان بود. همچنین کمترین میزان دریافتی این شرکت از بخش کشتی به ثبت رسیده. اما تراز مالی شرکت در دو بخش کشتی و ثالث اجباری منفی است. درآمد اسفند شرکت از حق بیمه نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال قبل ۵۸‌درصد افزایش داشته است. همچنین درآمد اسفند نسبت به بهمن رشد ۳۶ درصدی به ثبت رسانده است. در خصوص عملکرد مطلوب شرکت باید گفت شرکت در این ماه تراز مثبت ۲۲۹ درصد را به ثبت رسانده است. «بپاس» با سرمایه ثبت شده هزار و ۲۰ میلیارد تومان  طی عملکرد یک ساله خود از محل فروش بیمه‌نامه ۴ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳‌درصد افزایش داشته است. شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۳۱۴ درصد را ثبت کرده است.

کوثر: در یک ماه منتهی به ۳۰ اسفند شرکت بیمه کوثر از محل فروش بیمه‌نامه ۲۷۳ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان درآمد کسب کرده است. بیشترین میزان درآمد شرکت از بخش بیمه ثالث- اجباری و بیشترین میزان پرداخت خسارت به بخش بیمه درمان و ثالث اختصاص یافت. تراز مالی شرکت در بخش‌های مهندسی، نفت،‌ حوادث و درمان در اسفند منفی ثبت شد. درآمد شرکت در اسفند ۹۹ نسبت به بهمن افزایش ۲۹ درصدی و نسبت به یک ماه مشابه سال قبل از آن افزایش ۶۹ درصدی داشت. با توجه به اختلاف کم بین درآمد و خسارت پرداختی تراز مالی شرکت تنها یک درصد مثبت بود. شرکت بیمه کوثر که دومین شرکت از لحاظ ارزش بازاری در این گروه است طی عملکرد یک ساله خود از محل فروش بیمه‌نامه ۳ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان درآمد داشت. همچنین میزان پرداخت خسارت شرکت در این یک‌سال ۲ هزار و ۵۹ میلیارد تومان ثبت شده است. بیمه ثالث بیشترین نقش را چه در درآمد چه در پرداخت خسارت در عملکرد یک‌ساله شرکت داشته است. با توجه به این گزارش‌ها درآمد سال ۹۹ شرکت نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۵ درصدی را به ثبت رساند. همچنین شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۷۲ درصد را ثبت کرد.

پارسیان: سومین شرکت از لحاظ ارزش بازاری در این گروه شرکت بیمه پارسیان است. این شرکت طی اسفند ۹۹ از محل بیمه‌نامه صادر شده درآمدی معادل ۶۶۶ میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان داشت. درآمد این شرکت نسبت به بهمن ماه رشد ۸۶ درصدی را ثبت کرد. همچنین این شرکت بیمه‌ای نسبت به یک ماه مشابه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش درآمد را ثبت کرد. شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۳۸ درصد را ثبت کرده است. بیشترین درآمد شرکت در اسفند از محل بیمه درمان و بیمه ثالث-اجباری ثبت شده است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند