ثالوند

بر اساس گزارش‌ها سرمایه‌گذاری مسکن الوند در اسفند ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۶/  ۲۰ میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمد داشته است. این رقم درآمد از فروش متراژی برابر با ۱۳۶۴ متر مربع به‌دست آمده است.درآمد این شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵۹/  ۸۷ درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۴۹/  ۶۲۶ درصد افزایش داشته است.همین‌طور شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل از آن  ۴/  ۲۷۱درصد افزایش درآمد داشته است.از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ جمع درآمد‌های مربوط به واگذاری پروژه‌های شرکت در این دوره برابر با ۴/  ۴۲ میلیارد تومان و متراژ فروش آن ۳,۲۲۱ متر مربع است. جمع درآمد‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  ۳۱/  ۲۱ درصد افزایش یافته است. از جمله پروژه‌های واگذارشده این شرکت انبوه‌ساز می‌توان به پارکینگ خاتم در اراک، مجتمع اداری و تجاری کوثر در اراک و بام چالوس نام برد.

ثنوسا

طبق آخرین گزارش‌، شرکت نوسازی و ساختمان تهران طی عملکرد  اسفندماه۱۳۹۹ از محل واگذاری پروژه‌های خود ۵۴۵,۸۰۸ میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه سال ۹۸ تغییری نداشته است«ثنوسا» با سرمایه ثبت شده ۲,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه  پاییز و زمستان گذشته از محل واگذاری پروژه‌های خود مبلغ ۵۴۵,۸۰۸ میلیون ریال درآمد داشته نسبت به مدت مشابه سال قبل  بدون تغییر مانده است.

ثتران

سرمایه‌گذاری مسکن تهران هم در اسفند ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۵/  ۱۲ میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمد داشته است و متراژ فروش آن برابر با ۱۲۵,۲۲۰ متر مربع است.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل  ۰۵/  ۱۳۶۴درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۹/  ۴۰ درصد افزایش داشته است.شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل از آن ۶۹/  ۲۹ درصد کاهش درآمد داشته است. همین‌طور جمع درآمد‌های مربوط به واگذاری پروژه‌های شرکت در این دوره برابر با ۳/  ۸۰ میلیارد تومان و متراژ فروش آن ۷,۱۷۹ متر مربع است. جمع درآمد‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۴.۲۸ درصد افزایش یافته است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند