فولاد

درآمد ماهانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اسفند سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ۹۹ افزایش ۲۱ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۹۸درصد افزایش یافته است. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۶ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۶۰ درصد بیشتر بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. این شرکت که با نماد «فولاد» در بازار معامله می‌شود از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۶ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۹۵درصدی داشته است.

فخوز

درآمد ماهانه شرکت فولاد خوزستان در اسفند سال گذشته ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ۹۹ افزایش ۴۳ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد «فخوز» نشان می‌دهد که این شرکت در سه‌ماهه چهارم مبلغ ۹ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان فروش داشته است. این به آن معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی یک درصدی داشته و درآمد اسفند ماه شرکت ۴۸درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۵۰ درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۵۰درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۰ هزار و ۶۴۶ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۹۳درصدی داشته است.

فخاس

درآمد ماهانه مجتمع فولاد خراسان در اسفند سال گذشته ۹۱۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ۹۹ افزایش ۵۳ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۹۶ درصد افزایش یافته است. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۶۰۳ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۵۱ درصد بیشتر بوده است. همچنین مقایسه فروش فصلی در نماد «فخاس» نشان می‌دهد که این شرکت در سه‌ماهه چهارم مبلغ ۲۳۰۹ میلیارد تومان فروش داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۹۹ در مجموع مبلغ ۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۶۳درصدی داشته است.

ارفع

درآمد شرکت آهن و فولاد ارفع در اسفند سال گذشته هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ۹۹ افزایش ۱۲۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در اسفند ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۹۸درصد افزایش یافته است. درآمد اسفند شرکت ۹۵درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده و ۲۶درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۷۴درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۹۹ در مجموع مبلغ ۶ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸، رشد ۱۰۲ درصدی داشته است.

کاوه

درآمد شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در بهمن ماه سال گذشته هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۱۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۳۱۸ درصد افزایش یافته است. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ هزار و ۷۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۷۲ درصد بیشتر بوده است. ۶۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۳۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱هزار و ۷۹۴ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۴۴ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند