شرکت تولیدی ایران تایر (پتایر)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۱.۵۶۰.۶۹۴ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۲۶ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۹۷ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، تایر رادیال سیمی به مبلغ ۸۹۶.۷۴۴ میلیون ریال بوده است. شرکت در دی ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۸.۷۰۹.۵۰۱ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۹ درصدی داشته است.

شرکت ایران یاسا تایر و رابر(پاسا)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن امسال ۶۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ۹۹ کاهش ۳درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۶۳درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه پاسا ۹ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۲۱درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۷۹درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۶۴۵ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۸۹درصد داشته است.

شرکت صنایع لاستیکی سهند(پسهند)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۸/ ۲۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ۹۹ رشد ۱۷درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۰۵درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۳۸درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ضمن اینکه تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹۱ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۴۸درصد داشته است.

گروه صنعتی بارز(پکرمان)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۴/ ۴۰۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۵درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۲۷ درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه شرکت ۵۰ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی فروش شرکت از طریق فعالیت داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۹۶۱ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۴ درصدی داشته است.

مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۳/ ۱۶۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۱۰درصد داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۵۶درصد افزایش یافته است.

درآمد بهمن ماه شرکت ۶۴درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۹۹ درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده و یک درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱.۳۹۵.۷۰۵ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۴ درصدی داشته است.

شرکت کویر تایر (پکویر)

شرکت کویر تایر طی عملکرد یک ماهه بهمن ماه معادل ۱.۳۵۶.۳۰۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۰۹درصد افزایش داشته است. «پکویر» با سرمایه ثبت شده ۲.۱۸۰.۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۴۰۰ مبلغ ۲.۵۴۸.۹۰۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳ درصدی رشد داشته است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند