رادیاتور ایران(ختور)‌

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۹۹/ ۶۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۱۴درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۹۲ درصد افزایش یافته است.درآمد بهمن ماه شرکت ۳۸ درصد بیشتر از متوسط فروش ماهانه در سال ۹۹ بوده است. ۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۹۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. همچنین شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۵.۲۵۸.۵۲۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۷۷ درصدی داشته است.

فنرسازی زر (خزر)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۰۲/ ۱۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۱۹درصدی داشته است.

مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۳درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۳۴درصد بیشتر از متوسط فروش ماهانه در سال ۹۹ بوده است. ۱۲درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۸۸درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۴۷۵.۶۲۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۴ درصدی داشته است.

صنایع ریخته‌گری ایران(خریت)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۲/ ۱۹ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ رشد ۴درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۱۷درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۶۶درصد بیشتر از متوسط فروش ماهانه در سال ۹۹ بوده است.  ۱۰۰درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۴۴۷.۳۳۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۰۱ درصدی داشته است.

مهندسی صنعتی روان فن‌آور(خفناور)

درآمد ماهانه شرکت در بهمن ماه امسال ۱/ ۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دی ماه ۹۹ کاهش ۹درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۴۰درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۵/ ۰درصد کمتر از متوسط فروش ماهانه در سال ۹۹ بوده است. تمامی فروش شرکت از طریق فعالیت داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۸/ ۲۴ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۶/ ۰ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند