سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (وسکاب)

بهای تمام‌شده جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره برابر با ۲۰.۲۴۶.۲۸۰ میلیون ریال بوده است.

 میزان سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۲.۹۵۷.۶۰۰ میلیون ریال است که ۶/ ۱۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را دربر می‌گیرد. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارج از بورس در بهمن‌ماه صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله است.

میزان سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۱۷.۲۸۸.۶۸۰ میلیون ریال است که ۴/ ۸۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شود. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس در ماه بهمن محصولات شیمیایی است.

ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌هایی که پذیرفته‌شده در بورس هستند برابر با ۳۸.۸۷۹.۸۸۳ میلیون ریال است و نسبت به بهای تمام‌شده خود در انتهای دوره ۱۲۵ درصد بیشتر است. میزان جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره بهمن ماه امسال نسبت به دی ماه امسال کاهش ۶۴/ ۰درصدی داشته و نسبت به بهمن سال گذشته افزایش ۱۴۷ درصدی داشته است.

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (وسبحان)

بهای تمام‌شده جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره برابر با ۳.۵۷۸.۸۹۷ میلیون ریال بوده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۲.۶۹۱.۳۹۳ میلیون ریال است که ۷۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شود.

بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارج از بورس در بهمن ماه صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله است. میزان سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۸۸۷.۵۰۴ میلیون ریال است که ۲۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شود.

بیشترین میزان سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس در ماه بهمن فلزات اساسی است. ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌هایی که پذیرفته‌شده در بورس هستند برابر با ۹۵۴.۷۱۹ میلیون ریال است و نسبت به بهای تمام‌شده خود در انتهای دوره ۸ درصد افزایش داشته است. میزان جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره بهمن ماه امسال نسبت به دی ماه امسال ۵ درصد افزایش داشته است.

مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (وکبهمن)

بهای تمام‌شده جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره برابر با ۷.۷۱۷.۲۲۸ میلیون ریال بوده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۱.۱۲۳.۹۷۵ میلیون ریال است که ۵/ ۱۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد.

بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارج از بورس در بهمن ماه فلزات اساسی است. میزان سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۶.۵۹۳.۲۵۳ میلیون ریال است که ۵/ ۸۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شود. ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌هایی که پذیرفته‌شده در بورس هستند برابر با ۴۴.۶۷۲.۸۳۲ میلیون ریال است و نسبت به بهای تمام‌شده خود در انتهای دوره ۵۷۷ درصد بیشتر است. میزان جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره بهمن ماه امسال نسبت به دی ماه امسال رشد ۷/ ۵ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند