شفن

گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به دی‌ماه سال‌جاری شرکت پتروشیمی فناوران نشان می‌دهد میزان فروش ماهیانه شرکت در دی ماه امسال ۵۶۵ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۶ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۲۷۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، متانول (داخلی) به مبلغ ۱۸۲ میلیارد و ۴۳۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۲۹۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۲۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، متانول (صادراتی) به مبلغ ۲۴۰ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳۸۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۷ درصدی داشته است.

شاراک

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شرکت پتروشیمی شازند نشان می‌دهد میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۱۲۶۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۷۹۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، دو اتیل هگزانول به مبلغ ۲۰۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۴۶۷ میلیارد و ۳۴۲ میلیون تومان بوده که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۹ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، پلی اتیلن سنگین به مبلغ ۱۹۲میلیارد و ۶۳ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۸۳۰۱ میلیارد و۷۸۱ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۰ درصدی داشته است.

کرماشا

براساس گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۳۸۸ میلیارد و۷۹۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ رشد ۱۱۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۸۲ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۸۴۱ میلیارد و ۷۶۳ میلیون تومان بوده است که کاهش ۲۴ درصدی نسبت به آذر ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، اوره کشاورزی به مبلغ ۵۵ میلیارد و ۷۷۴ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۳۰۴ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۳۲۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، اوره صادراتی به مبلغ۳۰۴ میلیارد و ۶۲۱ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ۲۰۷۰ میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۰ درصدی داشته است.

شگویا

میزان فروش ماهانه شرکت پتروشیمی تندگویان در دی ماه امسال ۱۰,۴۴۹,۵۱۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۱۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۶ درصد افزایش یافته است.میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۹,۲۰۷,۳۵۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۱۰ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، گرید بطری به مبلغ ۴,۶۶۹,۶۲۲ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۱,۲۴۲,۱۵۲ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ماه ۶۸ درصد افزایش داشته است.بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، گرید الیاف به مبلغ ۹۵۱,۴۳۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۷۴,۴۰۴,۰۱۲ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۴ درصدی نشان می‌دهد.

شراز

میزان فروش ماهیانه شرکت در دی ماه امسال ۷,۳۷۰,۸۰۶ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۲۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۰ درصد افزایش یافته است.میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۲,۶۸۳,۴۵۸ میلیون ریال بوده که کاهش ۷ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، اوره کشاورزی به مبلغ ۱,۶۶۲,۶۵۱ میلیون ریال بوده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند