شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۲۲۷.۸۳۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۹ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، انرژی الکتریکی به مبلغ ۱۵۸.۸۶۲ میلیون ریال بوده است. شرکت در دی ماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۳.۱۴۱.۸۵۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۸ درصدی داشته است.

 شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۵۷۵.۵۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۳۲۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۳۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، تولید برق و آمادگی به مبلغ ۴۵۵.۴۸۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۹۹۸.۶۳۸ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۵ درصدی داشته است.

 شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی امسال ۱۱۱.۶۹۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، انرژی نیروگاه به مبلغ ۴۹.۱۴۷ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۵۱۷.۸۱۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸ درصدی داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند