شرکت فرابورس ایران (فرابورس)

میزان فروش ماهانه شرکت در آبان‌ماه امسال ۲۴۰.۷۴۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۳۷درصدی داشته است.مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۲۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، کارمزد معاملات  به مبلغ ۱۸۷.۷۲۹ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴.۱۰۴.۷۰۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۳۲۰درصدی داشته است.

شرکت بورس اوراق بهادار (بورس)

شرکت بورس اوراق بهادار تهران در آبان ماه معادل ۵۵۸.۱۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۹۶درصد افزایش داشته است. «بورس» با سرمایه ثبت شده ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه امسال مبلغ ۹.۹۷۹.۳۵۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶۷درصد رشد داشته است.

شرکت بورس انرژی (انرژی)

شرکت بورس انرژی ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۲۹۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش داشته است.«انرژی» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/ ۱۲/ ۳۰ مبلغ ۲۴۸.۸۱۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹درصد رشد داشته است.

شرکت بورس کالا (کالا)‌

شرکت بورس کالای ایران  در آبان ماه امسال معادل ۱۷۳.۱۸۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۶درصد افزایش داشته است. «کالا» با سرمایه ثبت شده ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱.۵۲۴.۸۰۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳درصد رشد داشته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند