شرکت زر ماکارون (غزر)

میزان فروش شرکت در آبان ماه امسال ۲.۳۱۰.۷۰۸ میلیون ریال بوده که نسبت به مهر ماه ۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۰۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در آبان ماه امسال، ماکارونی رشته‌ای به مبلغ ۱.۶۵۶.۳۶۳ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۲,۱۱۰,۴۸۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۱۱ درصدی داشته است.

شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

میزان فروش شرکت در آبان ماه امسال ۱.۴۶۹.۳۳۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۶ درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، روغن نباتی به مبلغ ۱.۴۶۹.۳۳۷میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲۳.۵۲۶.۷۲۵ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

شرکت گلوکوزان (غگل)

میزان فروش شرکت در آبان ماه امسال ۳۰۵.۶۸۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ کاهش ۵۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۴ درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آبان مبلغ ۳۰۶.۲۷۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ۹۹ کاهش ۵۸ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، گلوکوز به مبلغ ۹۱.۸۱۶ میلیون ریال بوده است. شرکت در آبان ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۰۴۶.۲۵۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۲۱ درصدی داشته است.

شرکت ویتانا (غویتا)

میزان فروش شرکت در آبان ماه امسال ۷۹۱.۳۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به مهر ماه ۹۹ افزایش ۱۱ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۸۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آبان ماه امسال، انواع بیسکویت به مبلغ ۷۹۱.۳۳۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۵.۰۶۳.۱۹۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۷ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند