همچنین میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان بوده است که کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. گزارش فعالیت یک ماهه مهرماه کحافظ نشان می‌دهد بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال مربوط به فروش کاشی پرسلانی به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در این مدت مبلغ ۸ میلیارد و ۳۰۲ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۳۳ درصدی داشته است. طی مدت ذکر شده بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت مربوط به کاشی دیوار به مبلغ ۴ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان بود. طبق این گزارش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۷۴‌درصدی را نشان می‌دهد.

کساوه

گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۹صنایع کاشی و سرامیک سینا که چندی پیش در سامانه اطلاع رسانی کدال منتشر شد نشان می‌دهد میزان فروش ماهیانه شرکت در مهر ماه امسال ۵۸ میلیارد و ۳۷۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت با رشد ۱۵۵ درصدی همراه بوده است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان بوده که افزایش ۱۳ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بوده و میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال مبلغ ۴۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ماه سال جاری رشد ۲۲ درصدی را به ثبت رسانده است. طبق این گزارش بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه نیز مربوط به امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲۸۰ میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان فروش داشت.

کترام

گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۹تولیدی کاشی تکسرام نشان می‌دهد میزان فروش ماهانه این شرکت در مهر ماه امسال ۱۶ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان بوده که کاهش ۳۳ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. طبق گزارش منتشر شده در سامانه کدال بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، محصول لعابدار سایز ۱۲۰در۶۰ به مبلغ ۹ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان بوده،  فروش صادراتی شرکت درمهر ماه امسال مبلغ ۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان بوده که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، محصول لعابدار سایز ۱۲۰در۶۰ به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان بوده است.

کلوند

گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۹صنایع کاشی و سرامیک الوند نشان می‌دهد میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افت ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ۲۸ میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان بوده که کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، کاشی پرسلان به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت درمهر ماه امسال مبلغ ۳۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افت ۲۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۲۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند