صنایع سرما آفرین ایران (لسرما)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۹۲.۳۴۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ رشد ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۴ درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۸۹.۴۲۱ میلیون ریال بوده است که افزایش ۷۰ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال، چیلر به مبلغ ۵۳.۷۱۰ میلیون ریال بوده است.

این شرکت در مهر ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۸۳.۲۹۸ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۳ درصدی داشته است.

گروه صنعتی بوتان (لبوتان)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۲.۰۶۷.۸۱۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱.۷۸۹.۸۷۰ میلیون ریال بوده است که افزایش ۱۶ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد.بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال، شوفاژ به مبلغ ۱.۰۴۵.۴۵۶ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهر امسال مبلغ ۲۷۸.۳۱۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ۹۹ رشد ۱۹ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر امسال، آبگرمکن به مبلغ ۱۴۹.۲۱۳ بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۰.۴۴۲.۰۵۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۲ درصدی داشته است.

شرکت مهندسی تکنوتار(تکنو)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر امسال  ۳.۶۷۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریور ۹۹ افت ۸۱ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۴ درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر امسال، قطعات اصلی به مبلغ ۳.۳۴۱ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۰.۷۹۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۷۱ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند