ایران دارو( دیران)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۲۲میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ کاهش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهرماه امسال، کپسول به مبلغ ۸۱۹۱ میلیون تومان بوده است. این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۴۹ درصدی داشته است.

کارخانجات داروپخش(دارو)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ تغییری نداشته است.

مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۱ درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۳ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، قرص به مبلغ ۳۶۰۶۷ میلیون تومان بوده است. درآمد حاصل از ارائه خدمات برابر با ۱۱۱۳ میلیون تومان بوده است که به نسبت ماه قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶۶۶ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۴ درصدی داشته است.

سبحان دارو(دسبحان)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۴۷۹,۸۶۸میلیون ریال بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهر ماه امسال قرص و دراژه به مبلغ ۴۰۴۶۴ میلیون تومان بوده است. این شرکت در مهرماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲۹۶ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۷ درصدی داشته است.

البرز دارو (دالبر)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۶۳۲۸۶ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ افت ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۲ درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۵۹۹۲۲ میلیون تومان بوده است که کاهش ۳۳ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، جامدات به مبلغ ۳۲۹۱۴ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهرماه امسال مبلغ ۱۸۹۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ رشد ۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، فرآورده‌های تزریقی به مبلغ ۱۸۹۰ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴۷۶ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۲درصدی داشته است.

پارس دارو(دپارس)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال ۲۹۰۴۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ افت ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۴ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، قرص و کپسول به مبلغ ۱۹۶۱۴ میلیون تومان بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۲ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند